Фондация Състрадание Алцхаймер България, е не правителствена организация създадена, в  помощ и подкрепа на възрастни хора с болестта на Алцхаймер и деменция и техните близки и приятели.

Когато хората се сблъскат с болестта на Алцхаймер и сродните заболявания, спонтанната реакция е страх и дори отхвърляне. Работещите в тази област наблягат на необходимостта от промяна на съществуващите възгледи  за деменцията и уважението към личността на пациента. Инициативи на местно равнище и повече прояви на състрадание и грижи могат да подобрят значително качеството на живот на болните и техните семейства. Гражданското общество на местно равнище (в сътрудничество с местни власти, полиция, квартални събрания, асоциации на доброволци и други) могат да допринесат за тази цел чрез образование, информация за отразяване на проблемите, свързани с деменцията по различен, по-балансиран начин, а също и чрез насърчаване на хората на местно ниво да поемат отговорност за интеграцията и обществената подкрепа за дементно болните.
Самата дума „деменция“ поражда негативни чувства, ето защо докато някой измисли по-добро име, авторите на една, книжка, които също са засегнати от проблема, са се опитали да превърнат думата „деменция” в нещо позитивно.

Деменция

Ние винаги пътуваме от миналото в бъдещето, от стария живот в новия. Ако мислите за всичко положително и се настроите за по-добро, ако близките знаят как да ви помогнат и подкрепят в труден момент, то този преход ще бъде спокоен и няма да е страшно.