За нас

Фондация Състрадание Алцхаймер е неправителствена организация създадена през 2004 г от болни и техните семейства. Тя е член на Европейската и Световната организации Alzheimer Europe  и Alzheimer’s Disease International (ADI).

Алцхаймер
Мисията 
на организацията е повишаване качеството на живот на болните от Алцхаймер и деменция чрез промяна на съществуващото отношение, политика и практики към тези хора в страната и осигуряване достъп до лечение и ползването на социални услуги.

От създаването й екипът работи за информиране и социална подкрепа на болните и техните семейства, за застъпничество и лобиране, за промяна на здравните и социалните политики.

Целите на oрганизацията cа:

  1. Да допринесе за повишаване  чувствителността на обществото към проблемите на болните от Алцхаймер и техните семейства и да създаде възможност за рехабилитацията и социалната им интеграция.
  2. Да информира обществеността за болестта Алцхаймер и най-новите открития в тази област.
  3. Да предлага социални услуги за тези хора и техните семейства, използвайки  най-добрите европейски практики.
  4. Да защитава човешките и гражданските права на хората с деменция.
  5. Да лобира в парламента и правителството за признаване здравната, социалната и националната значимост на заболяването от българските институции на национално и местно равнище, чрез приемане  на специфични политики, мерки и включването им в Национален план за превенция на болестта; изработване на програма за адекватни услуги; прекратяване на дискриминационната практика към лицата с деменции, като се включи медикамент за забавяне развитието на болестта в списъка с лекарствата за реимбурсиране

Организацията Състрадание Алцхаймер България е отворена за всички болни, техните семейства, грижещите се, за всички имащи отношение към болестта и проблемите на тези хора.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.