Новини и събития

10 европейски награди за общности, в които се насърчава
„По-добър живот на хората с Деменция в общността в Европа”

Инициатива в областта на Деменцията на Европeйските фондации
(Atlantic Philanthropies, Фондация Médéric Alzheimer, Фондация King Baudouin и Фондация Robert Bosch)

Десет проекта на неправителствени организации, сред които е и «Фондация Състрадание Алцхаймер България», работещи в общността от осем европейски държави, бяха наградени на церемония в Брюксел на 16 януари 2012 г. Всички инициативи насърчават разпространението на добри практики за помощ и подкрепа на хората с деменция и техните семейства за по-добър живот и активно участие в местната общност. Проектите бяха оценени от независима международна комисия и бяха наградени на церемония в присъствието на Нейно превъзходителство белгийската принцеса Матилда.

Деменцията е един от най-важните проблеми пред европейските общества днес. Когато хората се сблъскат с болестта на Алцхаймер и сродните заболявания спонтанната реакция е страх и дори отхвърляне. Работещите в тази област наблягат на необходимостта от промяна на съществуващите възгледи  за деменцията. Уважението към личността на пациента, инициативи на местно равнище и повече прояви на състрадание и грижи могат да подобрят значително качеството на живот на болните и техните семейства. Гражданското общество на местно равнище (в сътрудничество с местни власти, полиция, квартални събрания, асоциации на доброволци и други) могат да допринесат за тази цел чрез образование, информация за отразяване на проблемите, свързани с деменцията по различен, по-балансиран начин, а също и чрез насърчаване на хората на местно ниво да поемат отговорност за интеграцията и обществената подкрепа за дементно болните.

Именно идеята за подобряване на възгледите за деменцията и солидарността на местно равнище мотивира екипа на «Фондация Състрадание Алцхаймер България» да организира информационни кампании, да  оказва социална подкрепа на болните и техните семейства, да организира групи за взаимопомощ на близките, Алцхаймер кафе, арт-терапия, колективни излети.
В рамките на Европейската година на активното стареене 2012 г.организацията  ще продължава да развива други нефармакологични методи за  подобряване качеството на живот на тези хора и техните семейства и организиране на местно равнище на инициативи за интеграция на   възрастните хора  с ментални проблеми  и извеждането им от сянката на изолацията.

 

Доклад на Световната Алцхаймер организация за 2011 г., посветен на ранната диагностика

По данни от: www.alz.co.uk

Докладът на Световната Алцхаймер организация за 2011 г. е посветен на ранната диагностика на заболяването. Световната организация препоръчва всяка държава да разработи и прилага национална стратегия за борба с болестта на Алцхаймер/Деменция, която да насърчава и способства за поставянето на ранната диагностика. За тази цел се очаква по-конкретно правителствата по света да се ангажират с:

  • Обучение на медицинския персонал и здравните специалисти в ранното разпознаване на болестта
  • Където е възможно, създаване на мрежи от специализирани диагностични центрове за потвърждаване на диагнозата в ранните стадии и за изготвяне на планове за грижа
  • Да се повиши информираността за съществуването на доказани методи на интервенция, които са ефективни в подобряването на когнитивната функция, лечение на депресията, подобряване на състоянието на грижещите се за болни и забавяне на институционализацията.
  • Увеличаване на разходите за изследвания, провеждане на клинични изследвания с лекарства на ранен етап и за по-продължителни периоди от време и изпробване на ефективността на интервенциите в ранните фази на заболяването.

Данни за очаквания брой засегнати от болестта на Алцхаймер:

2010 г.            36 милиона души

2030 г.            66 милиона души

2050 г.            115 милиона души

 

СВЕТОВНА ЕПИДЕМИЯ

През 2010 г. 35,6 милиона души по света живеят с деменция. Това число ще се увеличи до 65,7 милиона през 2030 г. и до 115,4 милиона през 2050 г. Деменцията не засяга само болните, а се отразява до голяма степен и на семействата им, на болногледачите, на общностите и обществото на местно, национално и международно ниво.

Разходите за борбата с деменция по света са надхвърлили 1 % от световния БВП за 2010 г. С 604 милиарда щатски долара. Накратко, ако грижата за болните от деменция беше държава, тя щеше да е икономическа сила номер 18 в света. Ако беше компания, щеше да е най-голямата в света, с годишни приходи по-високи от тези на Вал-Март (414 милиарда долара) и на Ексон Мобил (311 милиарда долара).

СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С АЛЦХАЙМЕР

Световният ден за борба с Алцхаймер, всяка година на 21 септември, е единственият ден в календара, който обединява страдащите от деменция, болногледачите и асоциациите за борба с Алцхаймер по света. Световният ден за борба с Алцхаймер е световна кампания, която прави деменцията обществено достояние, и се бори със заклеймяването й.Световният ден за борба с Алцхамер е координиран от Алцхаймерс дизийс интернешанъл (АДИ),Международната федерация на асоциациите за борба с Алцхаймер в целия свят, за да се привлече вниманието на медиите и на хората, отговорни за световната политика.Заедно искаме да обединим своите усилия, способности и мотивация, за да направим по-добър живота на хората с деменция и на техните болногледачи.

Докладът разкрива още следните данни:

  • Три четвърти от засегнатите от болестта на Алцхаймер 36 млн. души по света не са били диагностицирани и следователно не могат да се ползват от лечение, информация и грижи.
  • Проблемите с диагностицирането често се дължат на погрешната представа, че деменцията е нормална част от стареенето и следователно нищо не може да се направи в помощ на пациентите. Точно обратното, новият доклад на Световната Алцхаймер организация за 2011 г. сочи, че лечението може да помогне много, особено в ранните стадии на болестта.
  • Правителствата, загрижени за увеличаването на публичните разходи за справяне с предизвикателството болест на Алцхаймер, трябва да „извършват разходи за справяне с проблема сега, за да спестят средства вбъдеще”. Докладът отчита, че ранното диагностициране може да спести нетно до 10 000 щ. долара от лечението на пациент.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.