Вашата подкрепа ще ни позволи да продължим да повишаваме
осведомеността за болестта на Алцхаймер и деменция и да оказваме
подкрепа на хора, живеещи с деменция, техните семейства и грижещите се за
тях.
Заедно можем да подкрепим и подобрим живота на повече хора с деменция
в България.
Така че, моля, присъединете се към нас и дарете колкото можете!
• 25лв. могат да помогнат за едночасова грижа на един човек
100 лв. могат да помогнат за 24 часово обгрижване на един човек
• 300 лв. могат да помогнат за превеждането и адаптирането на 3 обучителни
видеоклипчета в помощ на грижещите се за лица с деменция
• 500 лв. биха могли да помогнат за популяризирането на Световния месец,
посветен на болестта на Алцхаймер и за повишаването на осведомеността на
семействата и общността
• 1000 лв. могат да спонсорират обучителен курс за основни умения за
обгрижване на лица с деменция

Благодарим ви, че ни подкрепяте!
Живеем в трудно време! Но в трудното време проявената любов, състрадание
и помощ са най-ценни! И малката помощ е голяма подкрепа в труден момент!
Нека не забравяме тези, които забравят!