Месец септември е Световният месец, посветен на болестта на Алцхаймер, в който организацията ни отбелязва всяка година с информационни кампании. Този месец е идеалното време за повишаване на осведомеността на обществото и намаляване на стигмата относно деменцията, но и време да се подпомогнат и подкрепят и семействата, и грижещите се в борбата им с деменцията!