2012г. бе проведено обучение на представители от четири специализирани институции за хора  с деменция – в Разград, Добрич, Дряново, Горско Косово.

Лектори и обучители  бяха психолозите проф. д-р Арлийн Астел и д-р Маги Елис от Университета „Св.Андрюс” в Шотландия.

Цел на обучението –  придобиване на  знания и умения за осигуряване на персонални грижи за хора с деменция. Това е техника, при която пациентите трябва да се възприемат като равноправни партньори при планирането, разработването и оценката на грижите, предлагани от персонала, за да бъдат те най-подходящи за нуждите им. Този метод, концентриран върху личността, дава възможност да се подобри комуникацията с потребителите и да се максимализират техните възможности. Участниците усвоиха различни теории и практики, обсъдиха основните трудности и предизвикателства в грижите за болните, проведени бяха практически сесии в дома и бяха приети предложения и препоръки за промени в средата. Важно е всеки болен от Алцхаймер да бъде приеман като индивид, като личност, която е имала свой житейски опит преди заболяването си и този опит да се използва от работещите в домовете. Обучението е проведено с подкрепата на  EFID.

 

2019 г  бе проведено  обучение от италианската организация Rifugio Re Carlo Alberto във Варна за персонала на домове за дементно болни, местни власти, домове за хора с увреждания и различни професионалисти за услугата Дневен център с  подкрепата на „Otto per mille“, Waldensian church of Italy.

 

 

 

 

Кликнете по-долу, за да видите

Видео – правилно отношение