БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАМПАНИЯ

Фондация „Състрадание Алцхаймер България”, благодарение на всички отзовали се дарители, проведе успешна фондонабирателна кампания „Помогни за по-добър живот на 60 човека с деменция” (https://www.platformata.bg/bg/kauzi/769:dom-za-hora-s-dementsia-razgrad/details/campaign.html). Тя се реализира в периода 8 май – 29 юни 2020 г. и беше насочена към спешните нужди на Дома за пълнолетни лица с деменция в Разград. Събраната сума от 4000 лева ще бъде използвана от дома за неотложните нужди от хигиенни материали, дрехи и спално бельо, необходими за полагане на грижа в условията на пандемия.


Благодарим на всички за подкрепата!