Виртуална разходка из известни музеи и галерии за хора с деменция

След старта на проекта „Хората, живеещи с деменция, като част от включваща
общност” на ФСАБ, който се изпълнява с подкрепата на Фонд “Нашите родители” на
фондация BСause, бе разработена специализирана арт програма за работа с
възрастни лица с деменция. Тя е създадена специално за потребителите на  домовете за
пълнолетни с деменция в Разград и Казанлък. Включва тематични сесии под формата
на кратка виртуална разходка из подбрани музеи в Европа като Лувъра във Франция,
Галерия Уфици в Италия,  Градска художествена галерия – Варна, Ермитажът в Санкт
Петербург и др.
До края на месец октомври 2021 г. ще бъдат проведени 12 виртуални сесии за 40
потребителите на домовете за пълнолетни лица с деменция в Разград и Казанлък.
Автор на програмата е Мариана Петрова – създател на Креативно и обучително студио
„АРТИЕД“ (Artied – Art Inspired Education | Facebook/Начало – Kреативно и
обучителностудио (arti-ed.com)). Тя е професионален обучител и изкуствовед по душа и
в работата си прилага методите на обучението, вдъхновено от изкуството.

#НашитеРодители #BCause