Достъпна грижа за 70 мъже и жени с деменция от Дома в Казанлък

Домът за пълнолетни лица с деменция Димитър Папазoв в Казанлък се нуждае

от 10 800 лева за изграждане на външен асансьор за безопасно придвижване на

хората с деменция и за навременното им и добро обслужване.

Фондация „Състрадание Алцхаймер България“ инициира тази кампания, за да

помогнем всички заедно за подобряване на грижата и качеството на живот на 70

лица с деменция от дома. Това са 25 мъже и 45 жени, които не могат да се

обслужват сами, като сред тях има и лежащо болни. Имотът е дарен от видния

общественик, розопроизводител и търговец Димитър Папазов през 1926 г. за

старопиталище и сиропиталище, като и към момента функционира по волята на

дарителя. Домът е разположен в две сгради. Сградата, която обитават мъжете, е

двуетажна стара конструкция и с недобра среда. Има стръмно стълбище и липсва

асансьор, което затруднява придвижването на болните възрастни и обслужването им –

бельо, памперси, почистващи препарати се носят на ръце от обслужващия персонал.

Предварително благодарим за проявената съпричастност! Станете част от

дарителите, които правят възможно съществуването на тази благородна

инициатива.

 Дарения могат да се правят по банков път или с банкова карта на адрес:

https://www.platformata.bg/bg/kauzi/825:vuzrastni-demecia-kazanluk/details/campaign.html