Община Свиленград  е домакин на семинар посветен на  темата за подобряване услугите за лицата с деменция

На 06.08. Фондация „Състрадание Алцхаймер България” съвместно с Гражданско сдружение „Алцхаймер-България” проведе семинар в Община Свиленград/като домакин/ по проект “Застъпническа кампания за предлагане, приемане и популяризиране на Концепция за специализиран Дневен център и други свързани услуги в общността за лица с Алцхаймер и други форми на деменция” (с подкрепата на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското Икономическо пространство 2014 – 2021). На събитието присъстваха представители на местната власт и организации, работещи в социалната сфера, както и близки на хора с деменция. Бе представен Доклад с добри практики от Европа и Концепция за специализиран Дневен център и други свързани услуги в общността за лица с Алцхаймер и други форми на деменция. В концепцията, която се предлага, са залегнали редица елементи, свързани с достъпната архитектурна среда, дизайн на пространството на Центъра и други необходими реквизити за ефективното му функциониране. Методологията и дейностите за подкрепа на лицата с деменция и техните семейства, са неотменна част от качествената грижа, която ще се предлага. Направени са и предложения за съпътстващи услуги в общността. За разработване на концепцията е използван и опитът на други водещи държави по темата. Провеждането на семинара е свързано с належащата нужда от приемането на ефективни социални политики и разкриването на Дневни центрове предлагащи ефективна, комплексна социална услуга за подкрепа на семействата на лица с деменция в страната.