Международната Алцхаймер организация призовава: общественият отговор спрямо болестта изостава с 30 години, необходимо е тя да бъде призната за увреждане

  • Отговорът на болестта деменция изостава с 30 години от движението за права на хората с физически увреждания
  • Международната Алцхаймер организация призовавадържавите по света да преосмислят концепцията на националните си политики за справяне с деменцията, съгласно Конвенцията на ООН на хората с увреждания
  • Дизайнът на улесненията за справяне сдеменцията следва прости принципи, рентабилен е и драстично подобрява ползванетои безопасността на изградената среда за живеещите с деменция
  • Дизайнът на улесненията за справяне сдеменцията може да даде възможност на хората да живеят в собствените си домове и общности за възможно най-дълго време.
  • На 21 септември 2020 г. Международната Алцхаймер организация публикува най-изчерпателния световен доклад за деменцията и дизайна на разумни улеснения в отговор на болестта

За повече информация:

Media info Alz 21.09.2020