Резултати от изпълнението на проект „Застъпническа кампания за предлагане, приемане и популяризиране на концепция за специализиран дневен център и други свързани услуги в общността за лица с Алцхаймер и други форми на деменция”

На 4 октомври 2021 г. завършва изпълнението на проект „Застъпническа кампания за предлагане, приемане и популяризиране на концепция за специализиран дневен център и други свързани услуги в общността за лица с Алцхаймер и други форми на деменция”. Проектът се изпълнява от юли 2020 г. от Фондация „Състрадание Алцхаймер България“ и Гражданско сдружение „Алцхаймер – България“ с подкрепата на „Фонд Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на Европейското Икономическо Пространство 2014-2021. Основен резултат е провеждането на застъпническа кампания и създаването на стандарти в рамките на Концепция за Дневен център за лица с Алцхаймер и други форми на деменция (услуга за дневна грижа). Бяха изготвени проучване и доклад с добри европейски практики за грижа за лица с деменция и брошура на темата модели на политики, методи за грижа и общности, осигуряващи добър живот на хората с деменция. Бяха осъществени три информационно-консултативни срещи в София (с широк кръг държавни институции и експерти и две срещи с народни представители от 46-тото Народно събрание), на които бе представена идята и съдържанието на Концепцията за дневен център като услуга за дневна грижа. Бяха информирани и консултирани и представители на местната власт от два областни града, като през юли 2021 г. се проведе семинар под домакинството на община Димитровград и прес-конференция, а през август се проведе семинар в сътрудничество с община Свиленград. Заключителна конференция се състоя в София на 23 септември 2021 г. В концепцията са включени редица елементи, свързани с достъпната архитектурна среда, дизайна на пространството на услугата, както и необходимата методология за предоставяне на качествена, специализирана комплексна грижа. Други необходими реквизити са – осигуряване на защитена безопасна среда, както и материални и човешки ресурси. Дейностите за подкрепа на лицата с деменция и техните семейства са от особено значение за ефективното функциониране на такава услуга. Присъстват и предложения за съпътстващи услуги в общността, които са естествено допълнение и продължение на услугите от комплексната социална услуга. Концепцията се разпространява в електронен вариант до редица държавни и местни институции, такива, предоставящи социално-здравни услуги и организации. Двете организации считат, че този резултат от проекта е една добра основа за изпълнението на Националната стратегия за дългосрочна грижа и съответния План за действие за периода 2018 – 2021 година и за иницииране и развитие на допълнителни политики, стратегически документи и законодателство по темата.