Фондация BCause подкрепи проект „Хората, живеещи с деменция, като част от
включваща общност” на Фондация „Състрадание Алцхаймер България” в
рамките на инициативата „За нашите родители”

Проектът е насочен към 40 души от домовете за пълнолетни лица с деменция в Разград
и Казанлък. По време на пандемията те са подложени на допълнителна социална
изолация. През 2020 г. Фондация „Състрадание Алцхаймер България” подпомогна
осъществяването на пилотни сесии по музикотерапия с арфа. Потребителите на двата
дома участваха активно и с нетърпение очакваха следващите включвания, като
персоналът на домовете обогати дейностите с терапевтично готвене, рисуване и
трудотерапия, честване на празници. Всяка музикотерапевтична сесия за тях се
превръща в малък празник, чудесна възможност за смислена ангажираност,
разнообразие, уважение, внимание. От месец май до края на октомври 2021 г. по
проект „Хората, живеещи с деменция, като част от включваща общност” ще бъдат
провеждани ежемесечни музикотерапевтични сесии с арфа. Предвиждат се и пилотни
културни занимания – виртуални посещения на музеи и галерии от България, Франция,
Русия и Италия. #НашитеРодители #BCause