Участие в конференция и семинар в Солун (09 – 12.02.2023) за болестта на Алцхаймер

Тринадесетата Панелинска конференция за болестта на Алцхаймер и петата Средиземноморска конференция по невродегенеративни заболявания се проведоха в Солун (9-12 февруари 2023 г.). Фондация Състрадание Алцхаймер България взе участие и в семинара #WhatsYourPlan, организиран от Международната Алцхаймер организация и посветен на националните планове за болестта. По време на конференцията бяха представени добри практики от България от последните 2 години, реализирани от Фондацията, съвместно с Домовете за пълнолетни с деменция от Разград и Казанлък. Добрите практики са разработени и внедрени от арт- и музикотерапевти и специалисти по културен туризъм и се прилагат по време на пандемията в двата дома. Разнообразна палитра от добри практики, информация за иновации и нефармакологични методи беше споделена от практикуващи лекари, изследователи и експерти от различни страни. The 13th Panhellenic Conference of Alzheimer’s Disease and the 5th Mediterranean Conference of Neurodegenerative Diseases were held in Thessaloniki (9-12 February 2023). Foundation Compassion Alzheimer Bulgaria took part, as well as in the #WhatsYourPlan workshop, organized by Alzheimer’s Disease International. Good practices from Bulgaria from the last 2 years, implemented by Foundation Compassion Alzheimer Bulgaria, together with the Nursing homes for people with dementia from Razgrad and Kazanlak, were presented during the conference. The good practices are developed and implemented by art and music therapists and specialist in cultural tourism and implemented during the pandemics in the two Nursing homes. A diverse palette of good practices, information on innovations and non-pharmacological methods was shared by medical practitioners, researchers and experts from different countries.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *