През 2024 г. Фондация „Състрадание Алцхаймер България“ започна работа по проект:“BRIDGE-Building Resilience and promoting the rights of people with Dementia throuGh Education, services and information”

През 2024 г. Фондация „Състрадание Алцхаймер България“ започна работа по проект:

“BRIDGE-Building Resilience and promoting the rights of people with Dementia throuGh Education, services and information” (МОСТ – изграждане на устойчивост и насърчаване на правата на хората с деменция чрез образование, услуги и информация)

Стратегията на проекта е изграждане на устойчивост и насърчаване на правата на хората, живеещи с деменция чрез образование, услуги и информация.

Дейностите по проекта целят  подобряване на социалните и здравни услуги за семействата, засегнати от болестта на Алцхаймер и деменция. Ще бъдат предоставяни психологически и юридически консултации в гр. София и онлайн за цялата страна (чрез електронни платформи), Алцхаймер кафе и групи за взаимопомощ  (онлайн и на живо), обучение за грижещите се и информационни услуги. Проектът поддържа и досегашните ни дейности и нефармакологични методи като добри практики и стандарти за домове за пълнолетни лица с деменция и дневни центрове (музикотерапия, арт и музейна реминисценция чрез сътрудничество (Bridge, Мост) между италианските и българските организации и между ФСАБ. Обменът на добри практики и методики за обучение с дома и дневен център за лица с деменция Rifugio Re Carlo Alberto от Италия ще е в основата на обученията (виртуални и присъствени) на формалните и неформални болногледачи.  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Otto per Mille of the Waldensian Church of Italy (Union of the Methodist and Waldensian Churches), Италия.