Европейски награди „Да оценим опита на хората, живеещи с деменция” и награден български проект

На 23 януари 2018 г. в София бяха наградени 12 европейски организации, изпълняващи проекти, овластяващи хората, живеещи с деменция. Церемонията по награждаване и семинар „Да оценим опита на хората, живеещи с деменция” се проведоха на 22 и 23 януари 2018 г. под егидата на българското председателство на Съвета на ЕС и бяха организирани от Инициативата на европейските фондации в областта на деменцията (EFID). Церемонията по награждаване бе открита с встъпителна реч на заместник – министъра на труда и социалната политика Росица Димитрова. Тя оповести, че:  „Според Плана за изпълнение на Националната стратегия е предвидено изграждането на 100 нови социални услуги за над 2000 потребители, от които 6 дневни центрове за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства, 16 дневни центрове за лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания, 10 центрове за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и за лица с умствена изостаналост, 68 центрове за грижа за хора с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа.”

Отличията са признание за работата на 12-те европейски организации за зачитане на достойнството, автономията и правото на самоопределение на хората, живеещи с деменция. Инициативата има за цел да подкрепи гражданското общество в поемането на отговорност относно начина, по който хората с деменция биват изслушвани, насърчавани и интегрирани в обществото. Участници на семинара и церемонията в София бяха около 100 представители на институции и организации, включени в насърчаването на добро качество на живот за хората с деменция и грижещите се за тях от цяла Европа. Фондация “Състрадание Алцхаймер България“ е съорганизатор на инициативата и е сред наградените организации. Новонаграденият през 2017 г. проект „Заедно уважаваме, популяризираме и действаме – включващо общество за всички възрасти и всички етапи на деменцията“ цели да проучи, повиши уважението към нуждите на хората с деменция и подкрепи модел за включване чрез следните дейности в София и Варна:

  1. Създаване на местни мрежи за подкрепа – чрез изграждане на връзки със социалните служби, полицията, домове за грижи, други свързани институции и местната общност
  2. Групи за самопомощ (подкрепа)
  3. Изследоване и фокус-групи
  4. Културни и обществени мероприятия: изложби, включване в местни училища (състезание за есе)
  5. Обществени кампании – конференции, публикация на проучването и доклад от проекта и др.

Въздействието на проекта се основава на нуждите на хората с деменция да бъдат уважавани и да се чувстват част от общността и обществото.