Author Archives: Valentin Trifonov

Проект „Да раздвижим ръце в плоза на хората с деменция“
(MYH4D – Move your Hands for Dementia)

В края на декември 2022 г. завършва изпълнението на европейския двугодишен проектMYH4D – Move your Hands for Dementia – „Да раздвижим ръце в полза на хората сдеменция“ (октомври 2020 – 31 декември 2022 г.). Финансиран е по програма Еразъм +,„Стратегически партньорства“, сектор „Образование за възрастни“. Целта на проекта еда подкрепи обучители на възрастни в помощта […]

Да създадем радост за празниците за възрастните хора от домовете в Разград и Казанлък

Наближават светлите Рождественски и Новогодишни празници. Време за украса на домовете, радост, топлина и уют и подходящ момент за взаимопомощ и добротворство. Живеещите в двата дома за пълнолетни лица с деменция в Разград и Казанлък, общо 105 мъже и жени на възраст от 60 до 95 г. трепетно очакват тези дни. Заедно можем да направим […]

Културни разходки по следите на световното историческо наследство за хората с
деменция и болестта на Алцхаймер

За втора година Фондация „Състрадание Алцхаймер България“ бе подкрепена от Фонд“Нашите родители” на Фондация „BCause” в дейността ни в Домовете за пълнолетни лицас деменция в Разград и Казанлък. Проектът се казва «Културни разходки по света и у наспо стъпките на историческото наследство».Специално разработени за тази целева група виртуални модули по кулутурен туризъм иарт терапия стартираха […]

STAR – Подкрепа и обучение за хора и семейства, засегнати от болестта на Алцхаймер за изграждане на устойчивост

(“STAR: Support and Training for people and families affected by Alzheimer’s for building Resilience“) с финансовата подкрепа на фонд Otto per Mille, Италия (Otto per Mille, the Valdensian church of Italy). През януари 2022 г. Фондация „Състрадание Алцхаймер България“ започна работа по проект: “STAR – Подкрепа и обучение за хора и семейства, засегнати от болестта […]

Културни разходки по света и у нас по стъпките на историческото наследство» с участието на домовете за пълнолетни лица с деменция в Разград и Казанлък

Проектът се изпълнява от Фондация „Състрадание Алцхаймер България“и се реализира с финансовата подкрепа на фонд “Нашите родители” на Фондация „BCause” и ще продължи до края на годината.Целта на всички заложени в проекта дейности е да допринесат за повишаване на позитивната емоционалност на резидентите, което да спомогне да се преодолее депресивното състояние, изолацията и отчуждението.Ще се […]

Да надбягаме деменцията заедно

На 5 октомври 2019 от 09.00 часа в Южния парк (пред паметника с гълъбите) в София Гражданско сдружение “Алцхаймер България” и фондация “Състрадание Алцхаймер България”, ще се включим с наша кауза в редовното съботно 5 км бягане организирано от “5kmrun”. „Здравна превенция чрез спорт“ е нашето послание, с което искаме да отбележим световния ден на […]

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Гр. Варна, 30 май  2019 г. Съобщение до медиите Представяне на италианския опит за предоставяне на услугата дневен център за лица с различни форми на деменция Фондация „Състрадание Алцхаймер България” и италианската организация Rifugio Re Carlo Alberto организират на 31 май 2019 г. в град Варна (в хотел „Одесос“) обучителна среща за обмен на опит […]

Проект „Центрове за информиране, консултиране и подкрепа на хората, живеещи с деменция в София и Варна” 

Фондация „Състрадание Алцхаймер България” изпълнява проект„Центрове за информиране, консултиране и подкрепа на хората,живеещи с деменция в София и Варна” от януари 2019 г. до 31 юли2020 г.  с финансовата подкрепа на италианската организация Otto perMillе, Waldensian church of Italy. В двата града по проектаорганизацията предоставя подкрепа, информиране и консултиране зацелевата група и техните близки. Предоставят […]

БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАМПАНИЯ

Фондация „Състрадание Алцхаймер България”, благодарение на всички отзовали се дарители, проведе успешна фондонабирателна кампания „Помогни за по-добър живот на 60 човека с деменция” (https://www.platformata.bg/bg/kauzi/769:dom-za-hora-s-dementsia-razgrad/details/campaign.html). Тя се реализира в периода 8 май – 29 юни 2020 г. и беше насочена към спешните нужди на Дома за пълнолетни лица с деменция в Разград. Събраната сума от 4000 […]

Достъпна грижа за 70 мъже и жени с деменция от Дома в Казанлък

Домът за пълнолетни лица с деменция Димитър Папазoв в Казанлък се нуждае от 10 800 лева за изграждане на външен асансьор за безопасно придвижване на хората с деменция и за навременното им и добро обслужване. Фондация „Състрадание Алцхаймер България“ инициира тази кампания, за да помогнем всички заедно за подобряване на грижата и качеството на живот […]