Category Archives: 2022

Проект „Да раздвижим ръце в плоза на хората с деменция“
(MYH4D – Move your Hands for Dementia)

В края на декември 2022 г. завършва изпълнението на европейския двугодишен проектMYH4D – Move your Hands for Dementia – „Да раздвижим ръце в полза на хората сдеменция“ (октомври 2020 – 31 декември 2022 г.). Финансиран е по програма Еразъм +,„Стратегически партньорства“, сектор „Образование за възрастни“. Целта на проекта еда подкрепи обучители на възрастни в помощта […]

Да създадем радост за празниците за възрастните хора от домовете в Разград и Казанлък

Наближават светлите Рождественски и Новогодишни празници. Време за украса на домовете, радост, топлина и уют и подходящ момент за взаимопомощ и добротворство. Живеещите в двата дома за пълнолетни лица с деменция в Разград и Казанлък, общо 105 мъже и жени на възраст от 60 до 95 г. трепетно очакват тези дни. Заедно можем да направим […]

Културни разходки по следите на световното историческо наследство за хората с
деменция и болестта на Алцхаймер

За втора година Фондация „Състрадание Алцхаймер България“ бе подкрепена от Фонд“Нашите родители” на Фондация „BCause” в дейността ни в Домовете за пълнолетни лицас деменция в Разград и Казанлък. Проектът се казва «Културни разходки по света и у наспо стъпките на историческото наследство».Специално разработени за тази целева група виртуални модули по кулутурен туризъм иарт терапия стартираха […]

STAR – Подкрепа и обучение за хора и семейства, засегнати от болестта на Алцхаймер за изграждане на устойчивост

(“STAR: Support and Training for people and families affected by Alzheimer’s for building Resilience“) с финансовата подкрепа на фонд Otto per Mille, Италия (Otto per Mille, the Valdensian church of Italy). През януари 2022 г. Фондация „Състрадание Алцхаймер България“ започна работа по проект: “STAR – Подкрепа и обучение за хора и семейства, засегнати от болестта […]

Културни разходки по света и у нас по стъпките на историческото наследство» с участието на домовете за пълнолетни лица с деменция в Разград и Казанлък

Проектът се изпълнява от Фондация „Състрадание Алцхаймер България“и се реализира с финансовата подкрепа на фонд “Нашите родители” на Фондация „BCause” и ще продължи до края на годината.Целта на всички заложени в проекта дейности е да допринесат за повишаване на позитивната емоционалност на резидентите, което да спомогне да се преодолее депресивното състояние, изолацията и отчуждението.Ще се […]

Достъпна грижа за 70 мъже и жени с деменция от Дома в Казанлък

Домът за пълнолетни лица с деменция Димитър Папазoв в Казанлък се нуждае от 10 800 лева за изграждане на външен асансьор за безопасно придвижване на хората с деменция и за навременното им и добро обслужване. Фондация „Състрадание Алцхаймер България“ инициира тази кампания, за да помогнем всички заедно за подобряване на грижата и качеството на живот […]

Предстоящо откриване на дневен център за хора с деменция в община Варна

Екипът на Фондация „Състрадание Алцхаймер България“ бе поканен на среща в община Варна във връзка с предстоящото откриване на „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“, който ще бъде с капацитет 40 потребители и „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ с капацитет 15 човека. […]

Отбелязване на световния ден за борба с болестта на Алцхаймер 21 септември 2022 г. с кинопрожекция и представяне на проект в град София

На датата 21 септември всяка година се отбелязва Световният ден за борба с болестта на Алцхаймер и Фондация „Състрадание Алцхаймер България“ по този повод организира прожекция на филм и представяне на обучителен проект по европейската Програма Еразъм + „Да раздвижим ръце в полза на хората с деменция“. На 21.09.2022 г. в 18:30 ч. в кино […]