Новини и събития

10 европейски награди за общности, в които се насърчава
„По-добър живот на хората с Деменция в общността в Европа”

Инициатива в областта на Деменцията на Европeйските фондации
(Atlantic Philanthropies, Фондация Médéric Alzheimer, Фондация King Baudouin и Фондация Robert Bosch)

Десет проекта на неправителствени организации, сред които е и «Фондация Състрадание Алцхаймер България», работещи в общността от осем европейски държави, бяха наградени на церемония в Брюксел на 16 януари 2012 г. Всички инициативи насърчават разпространението на добри практики за помощ и подкрепа на хората с деменция и техните семейства за по-добър живот и активно участие в местната общност. Проектите бяха оценени от независима международна комисия и бяха наградени на церемония в присъствието на Нейно превъзходителство белгийската принцеса Матилда.

Деменцията е един от най-важните проблеми пред европейските общества днес. Когато хората се сблъскат с болестта на Алцхаймер и сродните заболявания спонтанната реакция е страх и дори отхвърляне. Работещите в тази област наблягат на необходимостта от промяна на съществуващите възгледи  за деменцията. Уважението към личността на пациента, инициативи на местно равнище и повече прояви на състрадание и грижи могат да подобрят значително качеството на живот на болните и техните семейства. Гражданското общество на местно равнище (в сътрудничество с местни власти, полиция, квартални събрания, асоциации на доброволци и други) могат да допринесат за тази цел чрез образование, информация за отразяване на проблемите, свързани с деменцията по различен, по-балансиран начин, а също и чрез насърчаване на хората на местно ниво да поемат отговорност за интеграцията и обществената подкрепа за дементно болните.

Именно идеята за подобряване на възгледите за деменцията и солидарността на местно равнище мотивира екипа на «Фондация Състрадание Алцхаймер България» да организира информационни кампании, да  оказва социална подкрепа на болните и техните семейства, да организира групи за взаимопомощ на близките, Алцхаймер кафе, арт-терапия, колективни излети.
В рамките на Европейската година на активното стареене 2012 г.организацията  ще продължава да развива други нефармакологични методи за  подобряване качеството на живот на тези хора и техните семейства и организиране на местно равнище на инициативи за интеграция на   възрастните хора  с ментални проблеми  и извеждането им от сянката на изолацията.

 

Доклад на Световната Алцхаймер организация за 2011 г., посветен на ранната диагностика

По данни от: www.alz.co.uk

Докладът на Световната Алцхаймер организация за 2011 г. е посветен на ранната диагностика на заболяването. Световната организация препоръчва всяка държава да разработи и прилага национална стратегия за борба с болестта на Алцхаймер/Деменция, която да насърчава и способства за поставянето на ранната диагностика. За тази цел се очаква по-конкретно правителствата по света да се ангажират с:

  • Обучение на медицинския персонал и здравните специалисти в ранното разпознаване на болестта
  • Където е възможно, създаване на мрежи от специализирани диагностични центрове за потвърждаване на диагнозата в ранните стадии и за изготвяне на планове за грижа
  • Да се повиши информираността за съществуването на доказани методи на интервенция, които са ефективни в подобряването на когнитивната функция, лечение на депресията, подобряване на състоянието на грижещите се за болни и забавяне на институционализацията.
  • Увеличаване на разходите за изследвания, провеждане на клинични изследвания с лекарства на ранен етап и за по-продължителни периоди от време и изпробване на ефективността на интервенциите в ранните фази на заболяването.

Данни за очаквания брой засегнати от болестта на Алцхаймер:

2010 г.            36 милиона души

2030 г.            66 милиона души

2050 г.            115 милиона души

 

СВЕТОВНА ЕПИДЕМИЯ

През 2010 г. 35,6 милиона души по света живеят с деменция. Това число ще се увеличи до 65,7 милиона през 2030 г. и до 115,4 милиона през 2050 г. Деменцията не засяга само болните, а се отразява до голяма степен и на семействата им, на болногледачите, на общностите и обществото на местно, национално и международно ниво.

Разходите за борбата с деменция по света са надхвърлили 1 % от световния БВП за 2010 г. С 604 милиарда щатски долара. Накратко, ако грижата за болните от деменция беше държава, тя щеше да е икономическа сила номер 18 в света. Ако беше компания, щеше да е най-голямата в света, с годишни приходи по-високи от тези на Вал-Март (414 милиарда долара) и на Ексон Мобил (311 милиарда долара).

СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С АЛЦХАЙМЕР

Световният ден за борба с Алцхаймер, всяка година на 21 септември, е единственият ден в календара, който обединява страдащите от деменция, болногледачите и асоциациите за борба с Алцхаймер по света. Световният ден за борба с Алцхаймер е световна кампания, която прави деменцията обществено достояние, и се бори със заклеймяването й.Световният ден за борба с Алцхамер е координиран от Алцхаймерс дизийс интернешанъл (АДИ),Международната федерация на асоциациите за борба с Алцхаймер в целия свят, за да се привлече вниманието на медиите и на хората, отговорни за световната политика.Заедно искаме да обединим своите усилия, способности и мотивация, за да направим по-добър живота на хората с деменция и на техните болногледачи.

Докладът разкрива още следните данни:

  • Три четвърти от засегнатите от болестта на Алцхаймер 36 млн. души по света не са били диагностицирани и следователно не могат да се ползват от лечение, информация и грижи.
  • Проблемите с диагностицирането често се дължат на погрешната представа, че деменцията е нормална част от стареенето и следователно нищо не може да се направи в помощ на пациентите. Точно обратното, новият доклад на Световната Алцхаймер организация за 2011 г. сочи, че лечението може да помогне много, особено в ранните стадии на болестта.
  • Правителствата, загрижени за увеличаването на публичните разходи за справяне с предизвикателството болест на Алцхаймер, трябва да „извършват разходи за справяне с проблема сега, за да спестят средства вбъдеще”. Докладът отчита, че ранното диагностициране може да спести нетно до 10 000 щ. долара от лечението на пациент.

One Reply to “Новини и събития”

  1. Казвам се Богданов,80г., нося АроЕ4. Телефон02-9879740. Имам книгата на Дейл Бредесен (Единственият невролог, излекувал 9 от 10-те болни от алцхаймер). Свържете си с мен за подробности , ако имате нужда от информация. „Краят на алцхаймерите“ е на англииски,, излязла е преди 5 месеца.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.