Нов информационно-консултативен център

Във Варна ще заработи информационно-консултативен център за хора с болестта на Алцхаймер, деменция и други паметови нарушения и за техните близки.

По проект, финансиран от Община Варна в продължение на 5 месеца, от месец юни 2016 г., Фондация „Състрадание Алцхаймер България” ще предоставя услугата. Информационно-консултативен център за хора с болестта на Алцхаймер, деменция и други паметови нарушения. Приемната се намира на ул. „Поп Харитон”4 – всеки вторник и четвъртък от 15 до 17 часа.Предварителна информация може да се получи на тел. 0884 922 398

Настоящият проект има за цел да подобри качеството на живот на хора с Алцхаймер и деменция, както и на членовете на семействата, които се грижат за тях, чрез разкриване на Информационно – консултативен център, който да бъде в тяхна помощ и подкрепа. В него те ще получават както цялостна информация за болестта, за етапите и развитието й, за медицинската и социалната подкрепа, която могат да получат в България, така и ще бъдат насочвани към специалисти и съществуващи социални услуги. В центъра ще се провеждат психологически консултации, както и лекции и беседи, свързани с болестта. Мултидисциплинарният екип /психотерапевт, аниматор, арттерапевт, юрист/ ще използва различни активности за потребителите – индивидуални и групови сесии, екскурзии, леки разходки, занимания по рисуване и музика. За тях и семействата им екипът на Фондацията ще приложи широко разпространената и много успешна европейска практика „Алцхаймер кафе“, която е добра възможност за интеграция и приемането им от обществото. Това от своя страна  ще спомогне за  извеждането им от социалната изолация, в която попадат след поставянето на диагнозата..

Проектът е вдъхновен от проведена от екипа на Фондацията визита в Италия – обмен на добри практики с италианската организация Rifugio Re Carlo Alberto, осъществена през април 2016 г. и подкрепена от Инициативата в областта на деменцията на Мрежата на европейските фондации. Настоящият проект е приложение на добрите Европейски практики, насърчаване на общностен подход в борбата с болестта. През месец септември 2016 година в град Варна по повод Световния ден за борба с болестта Фондацията ще организира конференция по темата с участие на експерти от община Варна и от италианската партньорска организация.

 

За контакт:Radio Varna
Живка Тишева

Фондация „Състрадание Алцхаймер България”
[email protected]
0899 432 079 | https://alzheimerbulgaria.org