Банкова сметка в лева:

BG51PRCB92301006014024
BIC/PRCBBGSF
ProCredit Bank клон Варна