За нас

 

 

Фондация „Състрадание Алцхаймер България” е неправителствена организация, създадена през 2004 г. от болни и техните семейства в град Варна. От 2007 г. Фондацията работи и в град София.

МИСИЯТА на организацията е повишаване качеството на живот на болните от Алцхаймер и деменция, техните семейства и грижещите се за тях, чрез промяна на съществуващото отношение, политика и практики към тези хора в страната. Повишаване осведомеността на обществото за заболяването и намаляване стигмата относно деменцията и осигуряване достъп до лечениe и ползването на социални услуги.

ЧЛЕНСТВО

Организациятa е член на Международната Алцхаймер организация и е носител на три награди от Мрежата на Европeйските фондации (Инициативата на европейските фондации в областта на деменцията): „Добър живот на хората с деменция в общността” през 2012 г., „Да оценим опита на хората, живеещи с деменция” през 2018 г. и „Наследство за бъдещето“ през 2020 г.

Член е и на Националната пациентска организация.

ЕКИП

Екипът на организацията включва медицински служители, юристи, политолози, психолози, специалисти в областта на връзки с обществеността, доброволци

 

ДЕЙНОСТИ

От създаването на организацията екипът работи за информиране и социална подкрепа на болните и техните семейства, зa застъпничество и лобиране, за промяна на здравните и социалните политики.

Основни дейности:

 1. Предоставяне на социални услуги, целящи преодоляване на социалната изолация на хора, страдащи от болестта на Алцхаймер и деменция и техните семейства.
 • Оказване на мултидисциплинарна – психологическа, социална и правна консултативна помощ в гр. Варна и гр. София,
 • Организиране на „Алцхаймер кафе”
 • Групи за взаимопомощ.
 • Предоставяне на проектен принцип арт-терапия и музикотерапия, креативни театрални постановки за хора с деменция
 1. Осигуряване на по-добър достъп до информация и услуги.
 • Радио подкаст „Радио час от нас за вас“ функционира на уебсайта на организацията с достъпна информация за болестта, практически съвети за дневен режим, хранене, комуникация с хората, живеещи с тези заболявания, лични историии, както и музика от цял свят.
 • Изработване и разпространение на информационни материали относно симптомите на заболяването и за местата, където болните и техните близки могат да потърсят помощ.
 • Организиране на Информационни кампании и медийни изяви по случай 21 септември – Международен ден, посветен на борбата с болестта на Алцхаймер (в последните няколко години целият месец септември е посветен на кампания за справяне с болестта) и други важни дати, свързани с възрастните хора, с цел повишаване на обществената чувствителност относно социалната значимост на заболяването
 1. Организиране на обучения за грижещите се за болни от деменция. Организацията е набрала експертиза в областта на услугите резидентна грижа и дневен център от добри европейски практики и обмени с организации и доставчици на услуги от България и Европа. По тези теми организира обмяна на опит, семинари, изработва и разпространява доклади, изследвания, концепции и стандарти.
 2. Застъпничество и лобиране за промяна на здравните и социални политики, което да доведе до подобряване качеството на живот на семействата с болен.
 3. Дейности по време на пандемията от Ковид-19: музикотерапия под формата на концерти с терапевтична цел за домовете за пълнолетни с деменция в страната. Организират се онлайн групи за взаимопомощ и Алцхаймер кафе, както и дистанционни консултации с юрист и психолог.

 

НАШИТЕ СПОНСОРИ

КОНТАКТИ

Фондация „Състрадание Алцхаймер България“

+ 359 889 192 423 – София

+ 359 898 674 065 – Варна