НОВИНИ

Достъпна грижа за 70 мъже и жени с деменция от Дома в Казанлък

Домът за пълнолетни лица с деменция Димитър Папазoв в Казанлък се нуждае
от 10 800 лева за изграждане на външен асансьор за безопасно придвижване на
хората с деменция и за навременното им и добро обслужване.
Фондация „Състрадание Алцхаймер България“ инициира тази кампания, за да
помогнем всички заедно за подобряване на грижата и качеството на живот на 70
лица с деменция от дома. Това са 25 мъже и 45 жени, които не могат да се
обслужват сами, като сред тях има и лежащо болни. Имотът е дарен от видния
общественик, розопроизводител и търговец Димитър Папазов през 1926 г. за
старопиталище и сиропиталище, като и към момента функционира по волята на
дарителя. Домът е разположен в две сгради. Сградата, която обитават мъжете, е
двуетажна стара конструкция и с недобра среда. Има стръмно стълбище и липсва
асансьор, което затруднява придвижването на болните възрастни и обслужването им –
бельо, памперси, почистващи препарати се носят на ръце от обслужващия персонал.
Предварително благодарим за проявената съпричастност! Станете част от
дарителите, които правят възможно съществуването на тази благородна
инициатива.
 Дарения могат да се правят по банков път или с банкова карта на адрес:

 

благотворителна КАМПАНИЯ

 

Фондация „Състрадание Алцхаймер България”, благодарение на всички отзовали се дарители, проведе успешна фондонабирателна кампания „Помогни за по-добър живот на 60 човека с деменция” (https://www.platformata.bg/bg/kauzi/769:dom-za-hora-s-dementsia-razgrad/details/campaign.html). Тя се реализира в периода 8 май – 29 юни 2020 г. и беше насочена към спешните нужди на Дома за пълнолетни лица с деменция в Разград. Събраната сума от 4000 лева ще бъде използвана от дома за неотложните нужди от хигиенни материали, дрехи и спално бельо, необходими за полагане на грижа в условията на пандемия.


Благодарим на всички за подкрепата!

 

Фондация „Състрадание Алцхаймер България” изпълнява проект
„Центрове за информиране, консултиране и подкрепа на хората,
живеещи с деменция в София и Варна” от януари 2019 г. до 31 юли
2020 г.  с финансовата подкрепа на италианската организация Otto per
Millе, Waldensian church of Italy. В двата града по проекта
организацията предоставя подкрепа, информиране и консултиране за
целевата група и техните близки. Предоставят се психологически и
юридически консултации, Алцхаймер кафе и групи за взаимопомощ.
В своята интернет платформа организацията създаде подкаст „Радио
час от нас за вас“, възможности за онлайн заявки за консултации и
възможности за обучения в бъдеще време. С всичко това желаем да
сме полезни. Изготвени бяха брошура, флаер и публикация с добри
практики за общности, приятелски настроени спрямо живеещите с
деменция.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Гр. Варна, 30 май  2019 г.

 

Съобщение до медиите

Представяне на италианския опит за предоставяне на услугата дневен център за лица с различни форми на деменция

Фондация „Състрадание Алцхаймер България” и италианската организация Rifugio Re Carlo Alberto организират на 31 май 2019 г. в град Варна (в хотел „Одесос“) обучителна среща за обмен на опит с италианската организация Rifugio Re Carlo Alberto за предоставянето на услугата “Дневен център” за лица с различни форми на деменция. Мероприятието е част от проект „Центрове за информация, консултации и подкрепа на живеещите с болестта на Алцхаймер/деменция в гр. Варна и гр. София” (осъществяван с подкерпата на Otto per mille, Waldensian church of Italy).

 

 

Италианската организация предоставя комплексни социални услуги за хората, живеещи с деменция, услуга от резидентен тип и дневен център в Luserna San Giovanni, Италия. Участници в обучителната среща ще бъдат представители на местните власти, представители на институции и домове от резидентен тип за грижа за страдащите от деменция от няколко български града, специалисти от сферата на здравеопазването и социалните услуги.

            Италианската организация ще представи своя опит и за създаването на местни мрежи за подкрепа, работата на полицията, услуги за ранна диагностика и работата със семействата на близките на живеещите с деменция.

            В рамките на проекта „Центрове за информация, консултации и подкрепа на живеещите с болестта на Алцхаймер/деменция в гр. Варна и гр. София” Фондация „Състрадание Алцхаймер България“ осъществява през 2019 г. психологически и юридически консултации, Алцхаймер кафе и групи за взаимопомощ в град Варна и град София.

 

 

 

На 5 октомври от 09.00 часа в Южния парк (пред паметника с гълъбите) в София Гражданско сдружение “Алцхаймер България” и фондация “Състрадание Алцхаймер България”, ще се включим с наша кауза в редовното съботно 5 км бягане организирано от “5kmrun”.

„Здравна превенция чрез спорт“ е нашето послание, с което искаме да отбележим световния ден на болните от Алцхаймер, който е на 21ви септември, съпътстващ от още два дни посветени от международната общност на физическото и психическо здраве на възрастните хора – Международния ден на възрастните хора (1ви октомври) и Световния ден за психично здраве (10ти октомври).

Спортът има доказано благоприятно влияние върху нашето психическо и физическо здраве. Редовното водене на здравословен начин на живот и спортуването намалява рисковете от различни форми на деменция и Алцхаймер.

В световен мащаб учените все още не могат да намерят лек за различните форми на деменция и Алцхаймер, но в едно са категорични спортът като превенция може да забави или дори да предотврати заболяването.

На 5ти октомври Гражданско сдружение “Алцхаймер България” и фондация “Състрадание Алцхаймер България” с помощта на “5kmrun” искаме да поставим началото на дългосрочна работа за създаване на условия за превенция чрез спорт.

За нас е радост, да си сътрудничим с 5kmrun, организация, която провежда ежеседмично 5км бягания в София, Варна, Бургас и Пловдив. След еднократна регистрация на сайта http://www.5kmrun.bg/reg_form.php, вие вече можете да участвате целогодишно и безплатно (всяка събота) в свободно организираните от тях паркови бягания.

Бягайте с нас на 5-ти октомври, за да надбягаме деменцията заедно.