НОВИНИ

Виртуална разходка из известни музеи и галерии за хора с деменция

След старта на проекта „Хората, живеещи с деменция, като част от включваща
общност” на ФСАБ, който се изпълнява с подкрепата на Фонд “Нашите родители” на
фондация BСause, бе разработена специализирана арт програма за работа с
възрастни лица с деменция. Тя е създадена специално за потребителите на  домовете за
пълнолетни с деменция в Разград и Казанлък. Включва тематични сесии под формата
на кратка виртуална разходка из подбрани музеи в Европа като Лувъра във Франция,
Галерия Уфици в Италия,  Градска художествена галерия – Варна, Ермитажът в Санкт
Петербург и др.
До края на месец октомври 2021 г. ще бъдат проведени 12 виртуални сесии за 40
потребителите на домовете за пълнолетни лица с деменция в Разград и Казанлък.
Автор на програмата е Мариана Петрова – създател на Креативно и обучително студио
„АРТИЕД“ (Artied – Art Inspired Education | Facebook/Начало – Kреативно и
обучителностудио (arti-ed.com)). Тя е професионален обучител и изкуствовед по душа и
в работата си прилага методите на обучението, вдъхновено от изкуството.
#НашитеРодители #BCause

Фондация BCause подкрепи проект „Хората, живеещи с деменция, като част от
включваща общност” на Фондация „Състрадание Алцхаймер България” в
рамките на инициативата „За нашите родители”

Проектът е насочен към 40 души от домовете за пълнолетни лица с деменция в Разград
и Казанлък. По време на пандемията те са подложени на допълнителна социална
изолация. През 2020 г. Фондация „Състрадание Алцхаймер България” подпомогна
осъществяването на пилотни сесии по музикотерапия с арфа. Потребителите на двата
дома участваха активно и с нетърпение очакваха следващите включвания, като
персоналът на домовете обогати дейностите с терапевтично готвене, рисуване и
трудотерапия, честване на празници. Всяка музикотерапевтична сесия за тях се
превръща в малък празник, чудесна възможност за смислена ангажираност,
разнообразие, уважение, внимание. От месец май до края на октомври 2021 г. по
проект „Хората, живеещи с деменция, като част от включваща общност” ще бъдат
провеждани ежемесечни музикотерапевтични сесии с арфа. Предвиждат се и пилотни
културни занимания – виртуални посещения на музеи и галерии от България, Франция,
Русия и Италия. #НашитеРодители #BCause

Европейска награда „Разпространяване на постиженията за бъдещето“

Фондация „Състрадание Алцхаймер България“ е отличена с европейска награда „Разпространяване на постиженията за бъдещето“ от едноименния конкурс за 2020 г. на Инициативата на европейските фондации в областта на деменцията (EFID).

Хората, живеещи с деменция, са сред най-засегнатите от пандемията от Covid-19.  Основните проблеми са изолацията, липсата на социални контакти, познаването и достъпа до технологиите. Всичко  това може да доведе до влошаване на тяхното здраве. В този контекст Инициативата на европейските фондации в областта на деменцията подкрепи 9 инициативи на организации от Европа, които са намерили решения на предизвикателствата, предизвикани от пандемията. Наградата е за подкрепа на техните усилия да помогнат на хората, живеещи с деменция, които са били в уязвима ситуация заради пандемията. Специално значение при подбора е отдадено на тези проекти, които предлагат начин за разпространение на опита и постиженията на ЕФИД през  следващите  години  (2020 г. е последна за Фонда).

Постиженията на EFID се състоят в ключовите знания за деменцията, придобити чрез предходните издания на награди, проведените проучвания и семинарите за развитие на капацитет, осъществени през последните години. Нещо повече, част от опита е подходът на EFID за приобщаваща общност, в която се ценят всички хора и където те са подпомагани да посрещнат основните си нужди, така че да могат да живеят с достойнство, да се ангажират активно и да допринасят за общността.

През 2021 г. ФСАБ ще продължи дейностите си, започнати в отговор на пандемията. Включително информационната кампания и чрез подкаст изданието и информирането на уязвими групи, концертите с терапевтична цел в домовете за пълнолетни лица с деменция и ще се ангажира в предлагане на политики за подобряване на качеството на живот на лицата с деменция и техните близки.

Световен ден за психичното здраве –

10 октомври

 

 

Международната Алцхаймер организация, съвместно с Обединени за психичното здраве в глобален мащаб (United for Global Mental Health) по време на  „Марша в полза на психичното здраве“ ще проведат „Час, посветен на деменцията“ с акцент върху някои от основните проблеми на хората с деменция по света. Кампанията ще започне в петък, на 9 октомври и ще се проведе 24 часа преди Международния ден, посветен на психичното здраве. Международната Алцхаймер организация е изготвила видео съдържание, което ще бъде излъчвано в „Часа, посветен на деменцията“ и ще отговаря на живо на коментари и въпроси по време на излъчването на живо на Speak Your Mind’s Facebook page.

Международната Алцхаймер организация кани всички да се присъединят към лайвстрийма Speak Your Mind’s Facebook page в 14 часа (британско лятно часово време) на 9 октомври 2020 г. Всеки, който се включи, ще може да зададе въпроси на експертите в областта на психичното здраве и деменцията.

Повече информация за кампанията:  https://gospeakyourmind.org/

За регистрация и участие в кампанията преди 9 октомври, можете да:

 Се регистрирате за участие в Марша тук: marchformentalhealth.com  и RSVP on Facebook.

Споделите видео в TwitterFacebook,или  Instagram.

Поканите приятелите и семейството си на Марша в полза на менталното здраве тук: here 

За повече информация и ресурси по темата за психичното здраве и деменцията по време на епидемията от Covid-19,  можете да посетите уебсайта на Международната Алцхаймер организация, където са поместени редица материали, включително ресурси от цял свят и насоките на Световната здравна организация.  

 

В Дома за пълнолетни с деменция отбелязаха Деня за борба с болестта на Алцхаймер с концерт

 • В Дома за пълнолетни лица с деменция в Разград отбезялаха днес с концерт 21 септември  – Световния ден за борба с болестта на Алцхаймер.

  Групата за песни в ДПЛД „Сребърен славей“ изпълни няколко народни песни от различни географски области в България.  Потребителите, които участват в активната музикотерапия, също се включиха в изпълненията. Последваха кръшни хора, носещи радост, както на участващите, така и на наблюдаващите потребители.

  Дарител осигури кетърингова гощавка за празника и голяма празнична торта.

  От ДПЛД уточняват, че болестта на Алцхаймер е най-честата поява за деменция, а вниманието на обществото все повече се насочва в помощ на лицата с Алцхаймер и деменция и към социалната услуга в Разград също са насочени благотворителни инициативи.

  През юни и юли Фондация „Състрадание Алцхаймер България“ участва във фондонабирателна кампания за подпомагане на Дом за пълнолетни лица с деменция  Разград.

  Набраните средства в размер на 3556 лв. бяха разходени за почистващи препарати, дезинфектанти хигиенни материали, облекло и спално бельо.

  Друга  съвместна инициатива на Фондация “Състрадание Алцхаймер България”, съвместно с Фондация „Да бъде” и Лидия Станкулова бе организиране и провеждане на музикотерапия за потребителите на Домовете за пълнолетни лица с деменция в Разград  и  Казанлък през месец юли, август, септември и октомври 2020 г.

Цялата новина вижте тук:

https://www.razgrad.bg/news/v-doma-za-palnoletni-s-dementsiya-otbelyazaha-denya-za-borba-s-bolestta-na-altshaymer-s-kontsert

 

източник:

https://www.razgrad.bg/news/v-doma-za-palnoletni-s-dementsiya-otbelyazaha-denya-za-borba-s-bolestta-na-altshaymer-s-kontsert

 

EN

 

At The Nursing Home for Adults With Dementia, the 2020 World Alzheimer’s  Day was marked with a Concert

At the Nursing Home for Adults with Dementia in Razgrad, a concert was conducted today on September 21st – World Alzheimer’s Day.

The vocal  group “Silver Nightingale” performed several folk songs from different geographical areas in Bulgaria.  Users who participated in active musictherapy also participated in the performances. National fork dances followed, bringing joy to both the participating and the observing users of the Home.

A donor provided catering for the holiday and a large festive cake.

The Nursing home states that Alzheimer’s disease is the most common manifestation of dementia, and the public’s attention is increasingly being focused on helping those with Alzheimer’s and dementia, and charity initiatives are also being targeted in Razgrad.

In June and July, Compassion Alzheimer Bulgaria Foundation participated in a fundraising campaign to support the Nursing Home for Adults with Dementia Razgrad.

The funds raised amount to BGN 3556 and were spent on detergents, disinfectants of hygiene materials, clothing and bed linen.Another joint initiative of Compassion Alzheimer’s Foundation Bulgaria, together with the “To Be” Foundation and Lydia Stankulova, was organizing and conducting musictherapy for the users of Nursing homes for adults with dementia in Razgrad and Kazanlak in July, August, September and October 2020.

The harp is one of the most ancient instruments used to treat, thanks to the fact that the strings flicker with their entire length, and the casing is wooden, making the instrument one of the most suitable for healing music. Lydia has a Master’s degree in Harp from the National Academy of Music “Pancho Vladigerov” and is about to graduate in an international specialization in therapeutic harp music.

The staff of the Nursing home expresses gratitude to the performers and partners of this initiative for the fact that during the period of continuation of the anti-epidemic measures, this possibility of therapy for persons with dementia is realized.

Subject to strict hygiene and disinfection measures, social workers in the home introduce new forms of arttherapy and labor therapy. The chiropractor develops different models of exercises and games to activate the physical activity of those with dementia.

New techniques, activities and games can also be used by people caring for people with dementia in a home environment.

Международната Алцхаймер организация призовава: общественият отговор спрямо болестта изостава с 30 години, необходимо е тя да бъде призната за увреждане

 • Отговорът на болестта деменция изостава с 30 години от движението за права на хората с физически увреждания
 • Международната Алцхаймер организация призовавадържавите по света да преосмислят концепцията на националните си политики за справяне с деменцията, съгласно Конвенцията на ООН на хората с увреждания
 • Дизайнът на улесненията за справяне сдеменцията следва прости принципи, рентабилен е и драстично подобрява ползванетои безопасността на изградената среда за живеещите с деменция
 • Дизайнът на улесненията за справяне сдеменцията може да даде възможност на хората да живеят в собствените си домове и общности за възможно най-дълго време.
 • На 21 септември 2020 г. Международната Алцхаймер организация публикува най-изчерпателния световен доклад за деменцията и дизайна на разумни улеснения в отговор на болестта

За повече информация:

Media info Alz 21.09.2020

Фондация “Състрадание Алцхаймер България”, съвместно с Фондация „Да бъде” и Лидия Станкулова, организират и провеждат музикотерапия за потребителите на Домовете за пълнолетни лица с деменция в Разград и Казанлък през месец юли, август и септември 2020 г.

Арфата е един от най-древните използвани за лечение инструменти, благодарение на това, че струните трептят с цялата си дължина, и корпусът е дървен, което прави инструмента един от най-подходящите за лечебна музика. Лидия има магистърска степен по Арфа от Националната Музикална Академия “Панчо Владигеров” и предстои да се дипломира в международна специализация по терапевтична арфова музика.

Благодарни сме на изпълнителите и партньорите от тази иницитавиа, че в периода на продължаване на противоепидемичните мерки, се реализира тази възможност за терапия за лицата с деменция.

За повече информация:

https://www.facebook.com/HarpHealing

https://www.facebook.com/dabadefoundation

Достъпна грижа за 70 мъже и жени с деменция от Дома в Казанлък

Домът за пълнолетни лица с деменция Димитър Папазoв в Казанлък се нуждае
от 10 800 лева за изграждане на външен асансьор за безопасно придвижване на
хората с деменция и за навременното им и добро обслужване.
Фондация „Състрадание Алцхаймер България“ инициира тази кампания, за да
помогнем всички заедно за подобряване на грижата и качеството на живот на 70
лица с деменция от дома. Това са 25 мъже и 45 жени, които не могат да се
обслужват сами, като сред тях има и лежащо болни. Имотът е дарен от видния
общественик, розопроизводител и търговец Димитър Папазов през 1926 г. за
старопиталище и сиропиталище, като и към момента функционира по волята на
дарителя. Домът е разположен в две сгради. Сградата, която обитават мъжете, е
двуетажна стара конструкция и с недобра среда. Има стръмно стълбище и липсва
асансьор, което затруднява придвижването на болните възрастни и обслужването им –
бельо, памперси, почистващи препарати се носят на ръце от обслужващия персонал.
Предварително благодарим за проявената съпричастност! Станете част от
дарителите, които правят възможно съществуването на тази благородна
инициатива.
 Дарения могат да се правят по банков път или с банкова карта на адрес:

 

благотворителна КАМПАНИЯ

 

Фондация „Състрадание Алцхаймер България”, благодарение на всички отзовали се дарители, проведе успешна фондонабирателна кампания „Помогни за по-добър живот на 60 човека с деменция” (https://www.platformata.bg/bg/kauzi/769:dom-za-hora-s-dementsia-razgrad/details/campaign.html). Тя се реализира в периода 8 май – 29 юни 2020 г. и беше насочена към спешните нужди на Дома за пълнолетни лица с деменция в Разград. Събраната сума от 4000 лева ще бъде използвана от дома за неотложните нужди от хигиенни материали, дрехи и спално бельо, необходими за полагане на грижа в условията на пандемия.


Благодарим на всички за подкрепата!

 

Фондация „Състрадание Алцхаймер България” изпълнява проект
„Центрове за информиране, консултиране и подкрепа на хората,
живеещи с деменция в София и Варна” от януари 2019 г. до 31 юли
2020 г.  с финансовата подкрепа на италианската организация Otto per
Millе, Waldensian church of Italy. В двата града по проекта
организацията предоставя подкрепа, информиране и консултиране за
целевата група и техните близки. Предоставят се психологически и
юридически консултации, Алцхаймер кафе и групи за взаимопомощ.
В своята интернет платформа организацията създаде подкаст „Радио
час от нас за вас“, възможности за онлайн заявки за консултации и
възможности за обучения в бъдеще време. С всичко това желаем да
сме полезни. Изготвени бяха брошура, флаер и публикация с добри
практики за общности, приятелски настроени спрямо живеещите с
деменция.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Гр. Варна, 30 май  2019 г.

 

Съобщение до медиите

Представяне на италианския опит за предоставяне на услугата дневен център за лица с различни форми на деменция

Фондация „Състрадание Алцхаймер България” и италианската организация Rifugio Re Carlo Alberto организират на 31 май 2019 г. в град Варна (в хотел „Одесос“) обучителна среща за обмен на опит с италианската организация Rifugio Re Carlo Alberto за предоставянето на услугата “Дневен център” за лица с различни форми на деменция. Мероприятието е част от проект „Центрове за информация, консултации и подкрепа на живеещите с болестта на Алцхаймер/деменция в гр. Варна и гр. София” (осъществяван с подкерпата на Otto per mille, Waldensian church of Italy).

 

 

Италианската организация предоставя комплексни социални услуги за хората, живеещи с деменция, услуга от резидентен тип и дневен център в Luserna San Giovanni, Италия. Участници в обучителната среща ще бъдат представители на местните власти, представители на институции и домове от резидентен тип за грижа за страдащите от деменция от няколко български града, специалисти от сферата на здравеопазването и социалните услуги.

            Италианската организация ще представи своя опит и за създаването на местни мрежи за подкрепа, работата на полицията, услуги за ранна диагностика и работата със семействата на близките на живеещите с деменция.

            В рамките на проекта „Центрове за информация, консултации и подкрепа на живеещите с болестта на Алцхаймер/деменция в гр. Варна и гр. София” Фондация „Състрадание Алцхаймер България“ осъществява през 2019 г. психологически и юридически консултации, Алцхаймер кафе и групи за взаимопомощ в град Варна и град София.

 

 

 

На 5 октомври 2019 от 09.00 часа в Южния парк (пред паметника с гълъбите) в София Гражданско сдружение “Алцхаймер България” и фондация “Състрадание Алцхаймер България”, ще се включим с наша кауза в редовното съботно 5 км бягане организирано от “5kmrun”.

„Здравна превенция чрез спорт“ е нашето послание, с което искаме да отбележим световния ден на болните от Алцхаймер, който е на 21ви септември, съпътстващ от още два дни посветени от международната общност на физическото и психическо здраве на възрастните хора – Международния ден на възрастните хора (1ви октомври) и Световния ден за психично здраве (10ти октомври).

Спортът има доказано благоприятно влияние върху нашето психическо и физическо здраве. Редовното водене на здравословен начин на живот и спортуването намалява рисковете от различни форми на деменция и Алцхаймер.

В световен мащаб учените все още не могат да намерят лек за различните форми на деменция и Алцхаймер, но в едно са категорични спортът като превенция може да забави или дори да предотврати заболяването.

На 5ти октомври Гражданско сдружение “Алцхаймер България” и фондация “Състрадание Алцхаймер България” с помощта на “5kmrun” искаме да поставим началото на дългосрочна работа за създаване на условия за превенция чрез спорт.

За нас е радост, да си сътрудничим с 5kmrun, организация, която провежда ежеседмично 5км бягания в София, Варна, Бургас и Пловдив. След еднократна регистрация на сайта http://www.5kmrun.bg/reg_form.php, вие вече можете да участвате целогодишно и безплатно (всяка събота) в свободно организираните от тях паркови бягания.

Бягайте с нас на 5-ти октомври, за да надбягаме деменцията заедно.