НОВИНИ

Интервю с Костис Прускас за clinica.bg по повод Световния ден за борба с болестта на Алцхаймер

„Застъпническа кампания за предлагане, приемане и популяризиране на концепция за специализиран дневен център и други свързани услуги в общността за лица с Алцхаймер и други форми на деменция”

 

На 25.08. 2021г  Фондация „Състрадание Алцхаймер България“ и „Гражданско Сдружение Алцхаймер България“, бяха поканени на заседание на Комисията по труда, социалната и демографската политика на Четиридесет и шестото народно събрание, а  на 27.08.21г на среща  с Председателя на Комисията по здравеопазването на Четиридесет и шестото народно събрание. Причината за поканите е проявеният интерес от народните представители към инициативата на двете организации по проект “Застъпническа кампания за предлагане, приемане и популяризиране на Концепция за специализиран Дневен център и други свързани услуги в общността за лица с Алцхаймер и други форми на деменция” (с подкрепата на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското Икономическо пространство 2014 – 2021).

Народните представители бяха запознати със същността на услугата, дневна грижа, нейните предимства за потребителите и за семействата и беше отбелязано, че прилагането на Концепцията на практика би могло да послужи като модел  в дългосрочен план. Бе отбелязано, че Концепцията ще помогне на държавните органи за осъществяване на една ефективна политика, насочена към подобряване  качеството на живот на хората с деменция и техните семейства.

Представителите на двете организации запознаха народните представители и с проблеми, обсъждани на работни срещи с институциите, като:  липсата на Национална стратегия и план за деменциите; липсата на реална статистика за хората с деменция; проблемите с ранната диагностика; липсата на специалисти в  социалната сфера; проблемът с необходимостта от ТЕЛК решение при ползване на услугата „Дневна грижа“.

От страна на народните представители се изказаха похвали към двете организации за тяхната инициатива и мисия в помощ на хората с деменция. Изрази се съпричастност към проблемите на хората с деменция и техните семейства и  готовноаст за предприемане на съответни действия и политики за подобряване и повишаване качеството на живот на хората, засегнати от деменция. Голяма част от тях изявиха желание да съдействат при бъдещи инициативи на двете организации, а от своя страна  организациите  изказаха своята готовност да участват в работни групи, обсъждания и  изготвяне на политики в областта на  деменцията.

Община Свиленград  е домакин на семинар посветен на  темата за подобряване услугите за лицата с деменция

На 06.08. Фондация „Състрадание Алцхаймер България” съвместно с Гражданско сдружение „Алцхаймер-България” проведе семинар в Община Свиленград/като домакин/ по проект “Застъпническа кампания за предлагане, приемане и популяризиране на Концепция за специализиран Дневен център и други свързани услуги в общността за лица с Алцхаймер и други форми на деменция” (с подкрепата на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското Икономическо пространство 2014 – 2021).  На събитието присъстваха представители на местната власт и организации, работещи в социалната сфера, както и близки на хора с деменция.

Бе  представен Доклад с добри практики от Европа и Концепция за специализиран Дневен център и други свързани услуги в общността за лица с Алцхаймер и други форми на деменция. В концепцията, която се предлага, са залегнали редица елементи, свързани с достъпната архитектурна среда, дизайн на пространството на Центъра и други необходими реквизити за ефективното му функциониране. Методологията и дейностите за подкрепа на лицата с деменция и техните семейства, са неотменна  част от  качествената грижа, която ще се предлага. Направени са  и предложения за съпътстващи услуги в общността. За разработване на концепцията е  използван и опитът на други водещи държави по темата.

Провеждането на семинара е свързано с належащата нужда от приемането на ефективни социални политики и разкриването на Дневни центрове предлагащи ефективна, комплексна социална услуга за подкрепа на семействата на лица с деменция в страната.

 

Проект снимки

“Застъпническа кампания

за предлагане, приеман  и популяризиране на Концепция за специализиран дневен център и други свързани услуги в общността за лица с  Алцхаймер и други

 форми на деменция”

Видео

Ден на отворените врати в БЛОКС

Блокс ви кани на гости на 22 август (неделя)!
Блокс Здравни и социални грижи отваря вратите към семейния уют и грижа за всички,
които искат да усетят и опознаят кампуса в полите на Витоша и екипа от специалисти,
припознали се в мисията на Блокс. На 22 август (неделя) екипът на Блокс ще посрещне
с радост всеки, който иска да разгледа и да получи повече информация за условията,
базата, екипа, дневния ритъм и програма на резидентите, както и да усети
приятелската атмосфера.
Денят на отворените врати в Блокс Грижа за възрастни цели да ви покаже средата,
близка до домашната, отвътре. Организираният екип за целта (администратор,
медицинско лице, домашен асистент, психолог, както и част от екипа на Фондация
„Състрадание Алцхаймер България“) ще ви разходи в една от къщите от семеен тип,
ще разкаже повече за начина на работа и живот в Блокс и ще ви сподели истории от
„кухнята“ на нашите резиденти и техните семейства, избрали кампуса за свой дом през
последната година. По време на обиколката можете да задавате въпросите, които ви
интересуват – всеки от екипа ще съдейства с информация в областта си и ще ви насочи
към най-доброто решение за вашия близък или роднина в зависимост от това дали
има здравословен проблем, страда от форма на деменция или просто има нужда от
социална среда, в която да живее с достойнство и усмивка. На разположение за
въпроси ще бъдат представители на Фондация „Състрадание Алцхаймер България“,
които от своя страна ще разкажат повече за различните форми на деменция и най-
новите открития в тази област.
 
По време на събитието за гостите ще има осигурени:
 •  Вода
 •  Кафе
 •  Маркетингови материали:
 • Брошури на Блокс Грижа за възрастни – Независим живот, Асистиран живот и Грижа за паметта;
 • Брошури на Блокс Хоспис
 • Анкета за попълване от посетителите, която ще съдържа въпроси за име,телефон или имейл адрес, от къде сте разбрали за събитието, защо проявявате интерес, имате ли роднина или близък, за когото искате да се погрижат, в какво състояние е той, ако има такъв;
 
КЪДЕ?
Събитието ще се проведе в една от къщите (къща номер 4) на Блокс Грижи за
възрастни Драгалевци Вилидж на ул. „Околовръстен път“ 72.
 
КОГА?
22 август, неделя, в 4 часови диапазона. С оглед на епидемичната обстановка, срещите
ще се осъществят от 10:00 часа, 12:00 часа, 15:00 часа и 17:00 часа в групи от по 15
човека. Молим всеки, който желае да присъства, да заяви своето участие за
предпочитания от него час на имейл: opendoors@blocks.care или телефон: 089 200
2020. Всички посетители задължително трябва да носят маска и да дезинфекцират
ръцете си при влизане в къщата.

Обява проект

ОПМ 2

През 2021 г. ФСАБ  предоставя психологически и юридически консултации на лица с деменция и техните семейства в гр. София и гр. Варна по проект: „Центрове за информация, консултации, подкрепа и мобилни услуги за хората, живеещи с деменция и техните семейства” с финансовата подкрепа на фонд Otto per Mille (Италия). Провеждат се и ежемесечни срещи на групите за взаимопомощ и Алцхаймер кафе (по време на пандемията чрез електронни платформи/ZOOM и средства за комуникация). Желаещите от цялата страна могат да заявят участие на електронната поща на фондацията compassion.alz@abv.bg.

Обява проект

ОПМ 2

През 2021 г. ФСАБ  предоставя психологически и юридически консултации на лица с деменция и техните семейства в гр. София и гр. Варна по проект: „Центрове за информация, консултации, подкрепа и мобилни услуги за хората, живеещи с деменция и техните семейства” с финансовата подкрепа на фонд Otto per Mille (Италия). Провеждат се и ежемесечни срещи на групите за взаимопомощ и Алцхаймер кафе (по време на пандемията чрез електронни платформи/ZOOM и средства за комуникация). Желаещите от цялата страна могат да заявят участие на електронната поща на фондацията compassion.alz@abv.bg.

Специализиран семинар за услуги за лица с болестта на Алцхаймер бе проведен в Димитровград

На 20.07.2021г. в община Димитровград се проведоха информацонни събития – пресконференция и семинар, посветени на  темата за подобряване услугите за лицата с деменция. Фондация „Състрадание Алцхаймер България” съвместно с Гражданско сдружение „Алцхаймер-България” и Община Димитровград като домакин, проведоха двете мероприятия по проект “Застъпническа кампания за предлагане, приемане и популяризиране на Концепция за специализиран дневен център и други свързани услуги в общността за лица с Алцхаймер и други форми на деменция” (с подкрепата на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското Икономическо пространство 2014 – 2021). Участници бяха представители на местната власт и организации, работещи в социалната и здравната сфера, както и близки на хора с деменция.

Бе представен доклад с добри практики от Европа и Концепция за специализиран Дневен център и други свързани услуги в общността за лица с Алцхаймер и други форми на деменция.

В концепцията, която се предлага, са залегнали редица елементи, свързани с достъпната архитектурна среда, дизайн на пространството на дневния център и други необходими реквизити за ефективното му функциониране. Методологията и дейностите за подкрепа на лицата с деменция и техните семейства са неотменна  част от  качествената грижа, която ще се предлага. Направени са  и предложения за съпътстващи услуги в общността. За разработване на концепцията е  използван и опитът на други водещи държави по темата. Целта на  проекта и информационните събития  е свързана с належащата нужда от приемането на ефективни социални политики за подкрепа на семействата на лица с деменция в страната.

Документален филм за дейността на Фондация „Състрадание Алцхаймер България“ бе заснет от Dialog Health като част от поредицата eJourneys

Фондация „Състрадание Алцхаймер България“ получи международна  награда -заснемане  на документален филм, който представя дейностите ни по време на пандемията за грижата за хората с деменция и болестта на Алцхаймер и техните семейства в нашата страна. 

Dialog Health  е международна мрежа, която е насочена към представянето на световния опит в най -добрите практики в здравеопазването и социалните грижи с фокус върху иновациите.  Освен това Dialog Health  проектират програми за учебни пътувания, базирани на най-иновативните и модерни здравни и социални услуги в света.  Поредицата им еJourney е новата им продукция за представяне на добри практики за продължаващо образование. В интернет-платформата могат да бъдат видяни документални филми от Австралия, Нидерландия, Германия, Япония, Франция. За първи път ще бъде представен филм с практики от България.

Филмът за ФСАБ  представя иновативните дейности за хората с деменция и техните близки, професионалните болногледачи, специализираните институции, развити през 2020 г. Дарителската кампания, организирана от ФСАБ в platformata.bg за Дома за пълнолетни лица с деменция в Разград събра 4070 лв., с помощта на които бяха осигурени хигиенни материали, дрехи, спално бельо, маски, ръкавици и пр. за резидентите и персонала.

Другата успешна инициатива бе създаването на радио подкаст „Радио час от нас за вас“. Подкастът бе вдъхновен от партньорската организация от Италия Rifugio Re Carlo Alberto. На местно равнище там има включваща общност и приятелска среда за лицата с деменция и радио Бекуит, което отразява тематиката. Концепцията бе разработена от преподаватели във Факултета по Журналистика и Масови комуникации на  СУ „Св. Климент Охридски“.

Подкастът съчетава звукови файлове, съдържащи достъпна информация за болестта на Алцхаймер, практически съвети за дневния режим, храненето, комуникацията и  лични истории. Тук ще намерите подбрана музика от цял свят, както и кратка анотация за нея.

Третата ни успешна история, осъществена по време на пандмията, е музикотерапия с арфа за домовете за лица с деменция в Казанлък и Разград. Младата и ерудирана арфистка Лидия Станкулова продължава работата и до днес с резидентите и персонала на двата дома.

Всяка нейна музикотерапевтична сесия е тематично разработена с произведения, картини и разкази от различни страни – Франция, Гърция, Ливан, Русия, Испания и други.

В рамките на сесията възрастните са не само слушатели, но и активни участници в музикотерапията.

Филмът бе заснет в Разград и София. Участие взеха представители на фондацията, а домакин на снимките в Разград бе Домът за пълнолетни лица с деменция и представители на общината. Съдействие оказаха Факултета по журналистика и масови комуникации и  Ботаническата градина на СУ „Св. Климент Охридски“.

 

Този филм е вдъхновение за всички нас и признание за работата и усилията на много хора, на екипите ни в двата града – София и Варна, на парньорите ни,  съмишлениците ни, семействата на хора, засегнати от болестта на Алцхаймер и деменция.

Музикотерапия за хора с деменция в домовете в Разград и Казанлък

Две прекрасни музикотерапевтични онлайн сесии за хора с деменция и болестта на Алцхаймер бяха проведени на 29-ти и 30-ти юли 2021 г. с изпълнение на арфа от талантливата Лидия Станкулова, която отведе резидентите и персонала на Дом за пълнолетни лица с деменция – гр. Разград и Дом за пълнолетни с деменция – гр. Казанлък в далечен Ливан.

 

На фона на кедрите ливански, традиционната музика, руините от римско време и радостта от живота всички се пренесохме в един различен свят.

Лидия изпълни поредица от традиционни песни от Ливан, които са познати и в България, а изпълненията бяха придружени с много и разнообразни картини за фолклора,  храната, музиката и морето.

Резидентите от Разград се включиха в ритъма на традиционната музика, като потропваха с чинели и ръкопляскаха.

А в сесията на дома от Казанлък бяха включени и няколко традиционни български песни, изпълнени на арфа – „Рипни Калинке“, „Една българска роза“, „Назад  назад, моме Калино“. Музикотерапията се превръща в една наистина необходима част от живота на резидентите на двата дома, ползите от нея са повече от позитивни. Създава желание и енергия за живот, отключва настроение за танци, изобразително изкуство и комуникация.

 Музикотерапевтичните сесии под ръководството на Лидия Станкулова с изпълнения на на арфа започнаха през 2020 година по време на пандемията, а сега продължават благодарение на проекта   „Хората, живеещи с деменция, като част от включваща общност” в рамките на инициативата „За нашите родители” #BCause

 

За снимки вижте ТУК

Онлайн посещение на Лувъра за домовете за хора с деменция в Разград и Казанлък

В навечерието и на самия национален празник на Франция 14 юли 2021 г. бяха проведени две поредни арттерапевтични сесии  с Мариана Петрова.   Всички имаме нужда да се насладим от красотата на творенията на световното изкуство в нашето ежедневие. 

Едно вълнуващо посещение на Лувъра, който притежава 380 000 обекта от почти всички периоди на човешката цивилизацията. Подбраните цветни снимки и прекрасни шедьоври на световното изкуство представи арттерапевтът Мариана, която съумя по изключително подходящ начин  да поднесе прекрасните картини с кратка анотация към тях.

Незабравимата Джоконда на Леонардо да Винчи бе представена и дори стана вдъхновение за една от резиденките на дома в Разград да оцвети почти съвършено шаблонът на картината, подготвен специално за тази арт сесия.

Посещението на Лувъра бе придружено с музикални миниатюри от френския национален епос.

Френският флаг бе изработен и представен за тази тематична сесия в дома в Разград. 

За дома в Казанлък онлайн посещението на Лувъра бе допълнено с картини от българската национална класика, пейзажи, селски бит и незабравимият  Владимир Димитров – Майстора с картината  „Жътвар“,  Стоян Сотиров с „Розоберачки“, обичаният Иван Мърквичка – „На чешмата“, както и френският творец Констан Тройон – „Пазителката на пуйките“.

Освен френската музика прозвучаха и български народни фолклорни мотиви.

Арттерапията ще продължи с още сессии през август, септември и октомври в рамките на проекта   „Хората, живеещи с деменция, като част от включваща общност” по инициативата „За нашите родители” #BCause

Вижте снимки ТУК

 

Виртуална разходка из известни музеи и галерии за хора с деменция

След старта на проекта „Хората, живеещи с деменция, като част от включваща
общност” на ФСАБ, който се изпълнява с подкрепата на Фонд “Нашите родители” на
фондация BСause, бе разработена специализирана арт програма за работа с
възрастни лица с деменция. Тя е създадена специално за потребителите на  домовете за
пълнолетни с деменция в Разград и Казанлък. Включва тематични сесии под формата
на кратка виртуална разходка из подбрани музеи в Европа като Лувъра във Франция,
Галерия Уфици в Италия,  Градска художествена галерия – Варна, Ермитажът в Санкт
Петербург и др.
До края на месец октомври 2021 г. ще бъдат проведени 12 виртуални сесии за 40
потребителите на домовете за пълнолетни лица с деменция в Разград и Казанлък.
Автор на програмата е Мариана Петрова – създател на Креативно и обучително студио
„АРТИЕД“ (Artied – Art Inspired Education | Facebook/Начало – Kреативно и
обучителностудио (arti-ed.com)). Тя е професионален обучител и изкуствовед по душа и
в работата си прилага методите на обучението, вдъхновено от изкуството.

#НашитеРодители #BCause

Фондация BCause подкрепи проект „Хората, живеещи с деменция, като част от
включваща общност” на Фондация „Състрадание Алцхаймер България” в
рамките на инициативата „За нашите родители”

Проектът е насочен към 40 души от домовете за пълнолетни лица с деменция в Разград
и Казанлък. По време на пандемията те са подложени на допълнителна социална
изолация. През 2020 г. Фондация „Състрадание Алцхаймер България” подпомогна
осъществяването на пилотни сесии по музикотерапия с арфа. Потребителите на двата
дома участваха активно и с нетърпение очакваха следващите включвания, като
персоналът на домовете обогати дейностите с терапевтично готвене, рисуване и
трудотерапия, честване на празници. Всяка музикотерапевтична сесия за тях се
превръща в малък празник, чудесна възможност за смислена ангажираност,
разнообразие, уважение, внимание. От месец май до края на октомври 2021 г. по
проект „Хората, живеещи с деменция, като част от включваща общност” ще бъдат
провеждани ежемесечни музикотерапевтични сесии с арфа. Предвиждат се и пилотни
културни занимания – виртуални посещения на музеи и галерии от България, Франция,
Русия и Италия. #НашитеРодители #BCause

Европейска награда „Разпространяване на постиженията за бъдещето“

Фондация „Състрадание Алцхаймер България“ е отличена с европейска награда „Разпространяване на постиженията за бъдещето“ от едноименния конкурс за 2020 г. на Инициативата на европейските фондации в областта на деменцията (EFID).

Хората, живеещи с деменция, са сред най-засегнатите от пандемията от Covid-19.  Основните проблеми са изолацията, липсата на социални контакти, познаването и достъпа до технологиите. Всичко  това може да доведе до влошаване на тяхното здраве. В този контекст Инициативата на европейските фондации в областта на деменцията подкрепи 9 инициативи на организации от Европа, които са намерили решения на предизвикателствата, предизвикани от пандемията. Наградата е за подкрепа на техните усилия да помогнат на хората, живеещи с деменция, които са били в уязвима ситуация заради пандемията. Специално значение при подбора е отдадено на тези проекти, които предлагат начин за разпространение на опита и постиженията на ЕФИД през  следващите  години  (2020 г. е последна за Фонда).

Постиженията на EFID се състоят в ключовите знания за деменцията, придобити чрез предходните издания на награди, проведените проучвания и семинарите за развитие на капацитет, осъществени през последните години. Нещо повече, част от опита е подходът на EFID за приобщаваща общност, в която се ценят всички хора и където те са подпомагани да посрещнат основните си нужди, така че да могат да живеят с достойнство, да се ангажират активно и да допринасят за общността.

През 2021 г. ФСАБ ще продължи дейностите си, започнати в отговор на пандемията. Включително информационната кампания и чрез подкаст изданието и информирането на уязвими групи, концертите с терапевтична цел в домовете за пълнолетни лица с деменция и ще се ангажира в предлагане на политики за подобряване на качеството на живот на лицата с деменция и техните близки.

Световен ден за психичното здраве –

10 октомври

 

 

Международната Алцхаймер организация, съвместно с Обединени за психичното здраве в глобален мащаб (United for Global Mental Health) по време на  „Марша в полза на психичното здраве“ ще проведат „Час, посветен на деменцията“ с акцент върху някои от основните проблеми на хората с деменция по света. Кампанията ще започне в петък, на 9 октомври и ще се проведе 24 часа преди Международния ден, посветен на психичното здраве. Международната Алцхаймер организация е изготвила видео съдържание, което ще бъде излъчвано в „Часа, посветен на деменцията“ и ще отговаря на живо на коментари и въпроси по време на излъчването на живо на Speak Your Mind’s Facebook page.

Международната Алцхаймер организация кани всички да се присъединят към лайвстрийма Speak Your Mind’s Facebook page в 14 часа (британско лятно часово време) на 9 октомври 2020 г. Всеки, който се включи, ще може да зададе въпроси на експертите в областта на психичното здраве и деменцията.

Повече информация за кампанията:  https://gospeakyourmind.org/

За регистрация и участие в кампанията преди 9 октомври, можете да:

 Се регистрирате за участие в Марша тук: marchformentalhealth.com  и RSVP on Facebook.

Споделите видео в TwitterFacebook,или  Instagram.

Поканите приятелите и семейството си на Марша в полза на менталното здраве тук: here 

За повече информация и ресурси по темата за психичното здраве и деменцията по време на епидемията от Covid-19,  можете да посетите уебсайта на Международната Алцхаймер организация, където са поместени редица материали, включително ресурси от цял свят и насоките на Световната здравна организация.  

 

В Дома за пълнолетни с деменция отбелязаха Деня за борба с болестта на Алцхаймер с концерт

 • В Дома за пълнолетни лица с деменция в Разград отбезялаха днес с концерт 21 септември  – Световния ден за борба с болестта на Алцхаймер.

  Групата за песни в ДПЛД „Сребърен славей“ изпълни няколко народни песни от различни географски области в България.  Потребителите, които участват в активната музикотерапия, също се включиха в изпълненията. Последваха кръшни хора, носещи радост, както на участващите, така и на наблюдаващите потребители.

  Дарител осигури кетърингова гощавка за празника и голяма празнична торта.

  От ДПЛД уточняват, че болестта на Алцхаймер е най-честата поява за деменция, а вниманието на обществото все повече се насочва в помощ на лицата с Алцхаймер и деменция и към социалната услуга в Разград също са насочени благотворителни инициативи.

  През юни и юли Фондация „Състрадание Алцхаймер България“ участва във фондонабирателна кампания за подпомагане на Дом за пълнолетни лица с деменция  Разград.

  Набраните средства в размер на 3556 лв. бяха разходени за почистващи препарати, дезинфектанти хигиенни материали, облекло и спално бельо.

  Друга  съвместна инициатива на Фондация “Състрадание Алцхаймер България”, съвместно с Фондация „Да бъде” и Лидия Станкулова бе организиране и провеждане на музикотерапия за потребителите на Домовете за пълнолетни лица с деменция в Разград  и  Казанлък през месец юли, август, септември и октомври 2020 г.

Цялата новина вижте тук:

https://www.razgrad.bg/news/v-doma-za-palnoletni-s-dementsiya-otbelyazaha-denya-za-borba-s-bolestta-na-altshaymer-s-kontsert

 

източник:

https://www.razgrad.bg/news/v-doma-za-palnoletni-s-dementsiya-otbelyazaha-denya-za-borba-s-bolestta-na-altshaymer-s-kontsert

 

EN

 

At The Nursing Home for Adults With Dementia, the 2020 World Alzheimer’s  Day was marked with a Concert

At the Nursing Home for Adults with Dementia in Razgrad, a concert was conducted today on September 21st – World Alzheimer’s Day.

The vocal  group “Silver Nightingale” performed several folk songs from different geographical areas in Bulgaria.  Users who participated in active musictherapy also participated in the performances. National fork dances followed, bringing joy to both the participating and the observing users of the Home.

A donor provided catering for the holiday and a large festive cake.

The Nursing home states that Alzheimer’s disease is the most common manifestation of dementia, and the public’s attention is increasingly being focused on helping those with Alzheimer’s and dementia, and charity initiatives are also being targeted in Razgrad.

In June and July, Compassion Alzheimer Bulgaria Foundation participated in a fundraising campaign to support the Nursing Home for Adults with Dementia Razgrad.

The funds raised amount to BGN 3556 and were spent on detergents, disinfectants of hygiene materials, clothing and bed linen.Another joint initiative of Compassion Alzheimer’s Foundation Bulgaria, together with the “To Be” Foundation and Lydia Stankulova, was organizing and conducting musictherapy for the users of Nursing homes for adults with dementia in Razgrad and Kazanlak in July, August, September and October 2020.

The harp is one of the most ancient instruments used to treat, thanks to the fact that the strings flicker with their entire length, and the casing is wooden, making the instrument one of the most suitable for healing music. Lydia has a Master’s degree in Harp from the National Academy of Music “Pancho Vladigerov” and is about to graduate in an international specialization in therapeutic harp music.

The staff of the Nursing home expresses gratitude to the performers and partners of this initiative for the fact that during the period of continuation of the anti-epidemic measures, this possibility of therapy for persons with dementia is realized.

Subject to strict hygiene and disinfection measures, social workers in the home introduce new forms of arttherapy and labor therapy. The chiropractor develops different models of exercises and games to activate the physical activity of those with dementia.

New techniques, activities and games can also be used by people caring for people with dementia in a home environment.

Международната Алцхаймер организация призовава: общественият отговор спрямо болестта изостава с 30 години, необходимо е тя да бъде призната за увреждане

 • Отговорът на болестта деменция изостава с 30 години от движението за права на хората с физически увреждания
 • Международната Алцхаймер организация призовавадържавите по света да преосмислят концепцията на националните си политики за справяне с деменцията, съгласно Конвенцията на ООН на хората с увреждания
 • Дизайнът на улесненията за справяне сдеменцията следва прости принципи, рентабилен е и драстично подобрява ползванетои безопасността на изградената среда за живеещите с деменция
 • Дизайнът на улесненията за справяне сдеменцията може да даде възможност на хората да живеят в собствените си домове и общности за възможно най-дълго време.
 • На 21 септември 2020 г. Международната Алцхаймер организация публикува най-изчерпателния световен доклад за деменцията и дизайна на разумни улеснения в отговор на болестта

За повече информация:

Media info Alz 21.09.2020

Фондация “Състрадание Алцхаймер България”, съвместно с Фондация „Да бъде” и Лидия Станкулова, организират и провеждат музикотерапия за потребителите на Домовете за пълнолетни лица с деменция в Разград и Казанлък през месец юли, август и септември 2020 г.

Арфата е един от най-древните използвани за лечение инструменти, благодарение на това, че струните трептят с цялата си дължина, и корпусът е дървен, което прави инструмента един от най-подходящите за лечебна музика. Лидия има магистърска степен по Арфа от Националната Музикална Академия “Панчо Владигеров” и предстои да се дипломира в международна специализация по терапевтична арфова музика.

Благодарни сме на изпълнителите и партньорите от тази иницитавиа, че в периода на продължаване на противоепидемичните мерки, се реализира тази възможност за терапия за лицата с деменция.

За повече информация:

https://www.facebook.com/HarpHealing

https://www.facebook.com/dabadefoundation

Достъпна грижа за 70 мъже и жени с деменция от Дома в Казанлък

Домът за пълнолетни лица с деменция Димитър Папазoв в Казанлък се нуждае
от 10 800 лева за изграждане на външен асансьор за безопасно придвижване на
хората с деменция и за навременното им и добро обслужване.
Фондация „Състрадание Алцхаймер България“ инициира тази кампания, за да
помогнем всички заедно за подобряване на грижата и качеството на живот на 70
лица с деменция от дома. Това са 25 мъже и 45 жени, които не могат да се
обслужват сами, като сред тях има и лежащо болни. Имотът е дарен от видния
общественик, розопроизводител и търговец Димитър Папазов през 1926 г. за
старопиталище и сиропиталище, като и към момента функционира по волята на
дарителя. Домът е разположен в две сгради. Сградата, която обитават мъжете, е
двуетажна стара конструкция и с недобра среда. Има стръмно стълбище и липсва
асансьор, което затруднява придвижването на болните възрастни и обслужването им –
бельо, памперси, почистващи препарати се носят на ръце от обслужващия персонал.
Предварително благодарим за проявената съпричастност! Станете част от
дарителите, които правят възможно съществуването на тази благородна
инициатива.
 Дарения могат да се правят по банков път или с банкова карта на адрес:

 

благотворителна КАМПАНИЯ

 

Фондация „Състрадание Алцхаймер България”, благодарение на всички отзовали се дарители, проведе успешна фондонабирателна кампания „Помогни за по-добър живот на 60 човека с деменция” (https://www.platformata.bg/bg/kauzi/769:dom-za-hora-s-dementsia-razgrad/details/campaign.html). Тя се реализира в периода 8 май – 29 юни 2020 г. и беше насочена към спешните нужди на Дома за пълнолетни лица с деменция в Разград. Събраната сума от 4000 лева ще бъде използвана от дома за неотложните нужди от хигиенни материали, дрехи и спално бельо, необходими за полагане на грижа в условията на пандемия.


Благодарим на всички за подкрепата!

 

Фондация „Състрадание Алцхаймер България” изпълнява проект
„Центрове за информиране, консултиране и подкрепа на хората,
живеещи с деменция в София и Варна” от януари 2019 г. до 31 юли
2020 г.  с финансовата подкрепа на италианската организация Otto per
Millе, Waldensian church of Italy. В двата града по проекта
организацията предоставя подкрепа, информиране и консултиране за
целевата група и техните близки. Предоставят се психологически и
юридически консултации, Алцхаймер кафе и групи за взаимопомощ.
В своята интернет платформа организацията създаде подкаст „Радио
час от нас за вас“, възможности за онлайн заявки за консултации и
възможности за обучения в бъдеще време. С всичко това желаем да
сме полезни. Изготвени бяха брошура, флаер и публикация с добри
практики за общности, приятелски настроени спрямо живеещите с
деменция.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Гр. Варна, 30 май  2019 г.

 

Съобщение до медиите

Представяне на италианския опит за предоставяне на услугата дневен център за лица с различни форми на деменция

Фондация „Състрадание Алцхаймер България” и италианската организация Rifugio Re Carlo Alberto организират на 31 май 2019 г. в град Варна (в хотел „Одесос“) обучителна среща за обмен на опит с италианската организация Rifugio Re Carlo Alberto за предоставянето на услугата “Дневен център” за лица с различни форми на деменция. Мероприятието е част от проект „Центрове за информация, консултации и подкрепа на живеещите с болестта на Алцхаймер/деменция в гр. Варна и гр. София” (осъществяван с подкерпата на Otto per mille, Waldensian church of Italy).

 

 

Италианската организация предоставя комплексни социални услуги за хората, живеещи с деменция, услуга от резидентен тип и дневен център в Luserna San Giovanni, Италия. Участници в обучителната среща ще бъдат представители на местните власти, представители на институции и домове от резидентен тип за грижа за страдащите от деменция от няколко български града, специалисти от сферата на здравеопазването и социалните услуги.

            Италианската организация ще представи своя опит и за създаването на местни мрежи за подкрепа, работата на полицията, услуги за ранна диагностика и работата със семействата на близките на живеещите с деменция.

            В рамките на проекта „Центрове за информация, консултации и подкрепа на живеещите с болестта на Алцхаймер/деменция в гр. Варна и гр. София” Фондация „Състрадание Алцхаймер България“ осъществява през 2019 г. психологически и юридически консултации, Алцхаймер кафе и групи за взаимопомощ в град Варна и град София.

 

 

 

На 5 октомври 2019 от 09.00 часа в Южния парк (пред паметника с гълъбите) в София Гражданско сдружение “Алцхаймер България” и фондация “Състрадание Алцхаймер България”, ще се включим с наша кауза в редовното съботно 5 км бягане организирано от “5kmrun”.

„Здравна превенция чрез спорт“ е нашето послание, с което искаме да отбележим световния ден на болните от Алцхаймер, който е на 21ви септември, съпътстващ от още два дни посветени от международната общност на физическото и психическо здраве на възрастните хора – Международния ден на възрастните хора (1ви октомври) и Световния ден за психично здраве (10ти октомври).

Спортът има доказано благоприятно влияние върху нашето психическо и физическо здраве. Редовното водене на здравословен начин на живот и спортуването намалява рисковете от различни форми на деменция и Алцхаймер.

В световен мащаб учените все още не могат да намерят лек за различните форми на деменция и Алцхаймер, но в едно са категорични спортът като превенция може да забави или дори да предотврати заболяването.

На 5ти октомври Гражданско сдружение “Алцхаймер България” и фондация “Състрадание Алцхаймер България” с помощта на “5kmrun” искаме да поставим началото на дългосрочна работа за създаване на условия за превенция чрез спорт.

За нас е радост, да си сътрудничим с 5kmrun, организация, която провежда ежеседмично 5км бягания в София, Варна, Бургас и Пловдив. След еднократна регистрация на сайта http://www.5kmrun.bg/reg_form.php, вие вече можете да участвате целогодишно и безплатно (всяка събота) в свободно организираните от тях паркови бягания.

Бягайте с нас на 5-ти октомври, за да надбягаме деменцията заедно.