диагностициране

 
Ползи от навременната диагноза

 Доказателствата сочат, че когато хората с деменция и техните семейства са добре подготвени и подкрепени, първоначалните чувства на шок, гняв и мъка се балансират от чувство за успокоение и овластяване.

 Диагнозата, поставена рано в хода на заболяването, е полезна, защото тя:

  • дава възможност на болногледачите и хората с деменция да бъдат по-добре подготвени за справяне с прогресията на заболяването
  • предоставя на хората с деменция възможност да вземат решения относно своите финансови и правни дела, докато те все още имат капацитет за това
  • дава на хората с деменция по-голям шанс да се възползват от наличните лекарствени и нелекарствени терапии, които могат да подобрят познанието им и да подобрят качеството им на живот.
  • една своевременно поставена диагноза отлага във времето институциализацията на пациента.

Сравнително точна диагноза на деменцията може да бъде поставена чрез :

Вземане на внимателна история на проблема на човека от близък роднина или приятел за възникнали трудности свързани с обличането, миенето, боравенето с финанси, спазването на уговорки, пътуването сам, справянето на работното място и вкъщи, , заедно с изследване на физическото и психическото състояние на лицето.

Неврологичен преглед –  за да се установи дали са налице проблеми с паметта, езика, планирането и концентрацията. Използва се и тест  за проверка на менталното състояние.

Изключване на други лечими състояния, които причиняват загуба на памет като: депресия, недостиг на витамини и тумор на мозъка.

Mагнитен-резонанс  – дава възможност за изключително детайлна снимка на мозъчната структура. Последователните снимки през няколко месеца дават възможност да се наблюдават промените в ранния стадий на болестта.

Компютърна томография (скенер) – измерва плътността на чат от мозъчната тъкан, която значително изтънява при хора, болни от Алцхаймер.

SPECT сканиране – този метод дава възможност да се измери притока на кръв към мозъка, който е установено, че намалява при болните от Алцхаймер, тъй като нервните клетки не работят пълноценно.

ПЕТ (Позитронно Емисионна Томография) сканиране – този метод се използва най-вече за изследователски цели. Той дава възможност да се установяват функционални разстройства в работата на мозъка на болните от Алцхаймер.

 Установено е, че болните от Алцхаймер имат занижено ниво на ацетилхолин (химическо вещество, което е отговорно за предаване на съобщения от една клетка на друга и играе роля при запаметяването). В някои страни се прилагат лекарства, подтискащи ензима, унищожаващ ацетилхолин. При някои пациенти тези лекарства подобряват паметта и концентрацията. Има и наблюдения, че те забавят развитието на симптомите на болестта временно. Тези лекарства лекуват симптомите, но не и болестта. При всички случаи към медикаменти трябва да се прибягва само по лекарско предписание!