„ЦЕНТРОВЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ, КОНСУЛТАЦИЯ,

ПОДКРЕПА И МОБИЛНИ УСЛУГИ ЗА ХОРА С

ДЕМЕНЦИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА“

 

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:
 
  • Да се осигурят необходимте качествени услуги в рамките на центрове за информация иконсултации, чрез информиране и предоставяне на психологически и юридически консултации на семействата
  • Да се намалят последиците от социалната изолация на лицата живеещи с деменция и техните близки, чрез провеждане на Алцхаймер кафе и групи за взаимопомощ
  • Подобряване качеството на живот на хората живеещи в Дом за пълнолетни лица деменция, чрез мобилни услуги(театрална и музикотерапия)
  • ДОБРАТА ИНФОРМИРАНОСТ ОТНОСНО ДЕМЕНЦИЯТА Е В ПОМОЩ НА:
  • Семейството –за оказване на пълноценна ежедневна грижа, запазваща достойнството на човека с деменция и ресурсите на грижещия се
  • Обществото – за разпознаване на ранните симптоми на заболяването, за емпатия и толерантно отношение към хората с деменция и техните семейства. За намаляване на стигмата към тях
 
Изпълняван от Фондация “Състрадание Алцхаймер България”
с подкрепата на Otto per mille of the Waldensian church of Italy

виж брошура