2012-2013

2012

На 16 януари 2012 г. Фондацията спечели прeстижна Европейска награда „По-добър живот на хората с Деменция в общността в Европа” на мрежата на Европейските фондации, спонсорирана от фнодациите Atlantic Philanthropies, Médéric Alzheimer, King Baudouin и Robert Bosch. Инициативата насърчава разпространението на добри практики за помощ и подкрепа на хората с деменция и техните семейства за по-добър живот и активно участие в местната общност. Проектите бяха оценени от независима международна комисия и бяха наградени на церемония в присъствието на Нейно превъзходителство белгийската принцеса Матилда. Благодарение на наградата през 2012 г. Фондация „Състрадание Алцхаймер България” организира за първи път в България няколко специализирани обучения за грижи за дементно болни хора. Представители от четири специализирани институции за хора  с деменция – в Разград, Добрич, Дряново, Горско Косово взеха участие в него. Лектори и обучители бяха психолозите проф. д-р Арлийн Астел и д-р Маги Елис от Университета „Св.Андрюс” в Шотландия. Целта на това обучение бе да се придобият знания и умения за осигуряване на персонални грижи за хора с деменция. Това е техника, при която пациентите трябва да се възприемат като равноправни партньори при планирането, разработването и оценката на грижите, предлагани от персонала, за да бъдат те най-подходящи за нуждите им. Този метод, концентриран върху личността, дава възможност да се подобри комуникацията с потребителите и да се максимализират техните възможности. Участниците усвоиха различни теории и практики, обсъдиха основните трудности и предизвикателства в грижите за болните, проведени бяха практически сесии в дома и бяха приети предложения и препоръки за промени в средата. Важно е всеки болен от Алцхаймер да бъде приеман като индивид, като личност, която е имала свой житейски опит преди заболяването си, и този опит да се използва от работещите в домовете. Участниците в обучението са приели новостите и са готови да приложат опита. ФСАБ подготви информационен бюлетин с резултатите от обученията и го разпространи след институциите, работещи по проблема.

Благодарение на наградата ФСАБ продължи да предоставя социално и психологичско консултиране на болните и техните семейства, групите за взаимопомощ, арт-терапията и другите основни дейности. Издаден е нъръчник за полагащите грижи за дементно болни в домашна среда. ФСАБ продължи да развива нефармакологични методи за подобряване качеството на живот на болните от Алцхамер/деменция. Бе осъществена медийна кампания и широк обществен отзвук относно дейностите

2013

Проект „Предоставяне на иновативни социални услуги за засегнатите от Алцхаймер и техните семейства в общността – мисията възможна“, с подкрепата на Фонд „Социална закрила към МТСП“. Проектът има за цел предоставяне услуги за психо-социална и юридическа подкрепа на възрастни хора с болест на Алцхаймер и деменция и техните семейства чрез разкриване на „Бюро за комплексни социални услуги” в местната общност във Варна в отговор на сложните потребности на тези хора. По проекта се предоставяха и мобилни услуги за малките населени места в Софийска област – Бухово и Кремиковци.