2015-2016

2015
Инициатива „Седмица на отворените врати – Информационна кампания за отбелязване на Световния ден на Алцхаймер – 21.09.2015 г.“, подкрепена от Обществен дарителски форум – Варна. Дейностите бяха: издаване и разпространение на информационна брошура за болестта и листовки, изготвяне на информационно съобщение и медийна кампания по радио Варна, провеждане на „Седмица на Отворените врати“ в гр.Варна от 14.09. – 18.09. 2015г. в приемната на ФСАБ с цел информиране, консултиране и насочване към съществуващи услуги на болни от деменция в ранна фаза на болестта и техните близки. Планиране бе и среща с възрастни хора и екипа на Дом „Гергана” и „Алцхаймер кафе“ с цел дискусия по въпроси свързани с деменцията и начините за по-добра комуникация с възрастните хора с дементни проблеми. 2016 г. През 2016 г. благодарение на проект „Обмен на европейските реалности за мобилизиране на промяна, развитие и подкрепа на услуги за грижа за страдащите от Алцхаймер в Италия и България” (май 2015 – май 2016 г.) с италианската организация и дом за възрастни и дементно болни Rifugio Re Carlo Alberto ФСАБ посети дома и организацията в населеното място Сан Джовани, Италия и изгради добро партньорство с нея. Италианската организация на свой ред също посети гр. Варна и гр. София се изгради визия за партньорство и съвместни проекти за обучение от италианска страна на български специалисти, които да бъдат обучени в методи за грижите за болните от деменция. Осъществени бяха срещи с местните власти и посещения в Дома за пълнолетни лица с деменция в Разград, както и запознаване на организациите и институциите с италианския опит в предоставянето на услуги за целевата група, отпечатани бяха плакат и брошура. Проектът е финансиран от Мрежата на европейските фондации. Проект „Информационно-консултативен център за хора с болестта на Алцхаймер, деменция и други паметови нарушения и за техните близки“. Целта му е предоставяне на качествени социални услуги на живеещите с Алцхаймер, деменция и други паметови нарушения и за техните близки в град Варна. Основни резултати: разкрит Информационно – консултативен център за информация за болестта, за медицинската и социалната подкрепа, насочване към услуги. Проведени психологически консултации, лекции и беседи. Екипът /психотерапевт, аниматор, арттерапевт, юрист/ използва индивидуални и групови сесии, екскурзии, разходки, занимания по рисуване и музика, „Алцхаймер кафе“. Потребителите по проекта бяха 40. Проектът е подкрепен от Социална програма на община Варна. През септември 2016 г., по повод Световния ден, посветен на борбата с болестта на алцхаймер, по проекта бе организирана конференция в сградата на община Варна, където оганизирахме изложба на рисунки на хора, живеещи с деменция.