2017

През 2017 г. ФСАБ разпространи информационен клип „Световен ден, посветен на борбата с болестта на Алцхаймер – 21 септември 2017 г.“, който е достъпен на следния линк: