2018

На 23 януари 2018 г. в София бяха наградени 12 европейски организации, изпълняващи проекти, овластяващи хората, живеещи с деменция. Церемонията по награждаване и семинар „Да оценим опита на хората, живеещи с деменция” се проведоха на 22 и 23 януари 2018 г. под егидата на българското председателство на Съвета на ЕС и бяха организирани от Инициативата на европейските фондации в областта на деменцията (EFID). Отличията са признание за работата на 12-те европейски организации за зачитане на достойнството, автономията и правото на самоопределение на хората, живеещи с деменция. Фондация “Състрадание Алцхаймер България“ е съорганизатор на инициативата и е сред наградените организации. Новонаграденият проект „Заедно уважаваме, популяризираме и действаме – включващо общество за всички възрасти и всички стадии на деменцията“ с продължителност 1 година  имаше за цел да проучи, повиши уважението към нуждите на хората с деменция и подкрепи модел за включване чрез следните дейности в София и Варна през 2018 г.:

  1. Създаване на местни мрежи за подкрепа – чрез изграждане на връзки със социалните служби, полицията, домове за грижи, други свързани институции и местната общност; 2. Групи за самопомощ (подкрепа); 3. Изследване и фокус-групи; 4. Културни и обществени мероприятия: изложби, включване в местни училища (състезание за есе); 5. Обществени кампании – конференции, публикация на проучването и доклад от проекта и др. Основни резултати: създадени местни мрежи за подкрепа, проведени семинари в София и Варна със заинтересовани групи и институции – МТСП, местни власти, полиция; прес-конференция, провеждани групи за самопомощ (подкрепа) в двата града; проведено социологическо изследване и фокус-групи; културни и обществени мероприятия – проведен конкурс за есе и стихове с ученици, публикуване на белгийски и шотландски филм за общностно включване на сайта на организацията. Проведено бе награждаване на учениците в дом за възрастни хора “Дълголетие”, с музикална програма от талантливи младежи. Информационна и Фейсбук кампания.

Провеждане на Световния месец, посветен на болестта на Алцхаймер

Цел на проекта бе отбелязването на Световния месец, посветен на борбата с болестта на Алцхаймер в България (септември 2018 г.). Постигнати основни резултати: Отбелязване на световния месец с прожекция на филма „Все още Алис“ в София, изложба, отпечатване на плакати, прес-съобщения с последни данни от света, провеждане на група за взаимопомощ в дома за възрастни в София и алцхаймер кафе във Варна, спортни инициативи. Постигнато широко медийно отражение и взели участие над 40 души. Подкрепата за проекта е от Международната алцхаймер организация.