2019-2020

“Центрове за информация, консултации и подкрепа на живеещите с болестта на Алцхаймер/деменция в гр. Варна и гр. София”. Проектът е изпълнен от ФСАБ от януари 2019 – до юни 2020 г. Дейностите са предоставяне на психологически и юридически консултации, Алцхаймер кафе и групи за взаимопомощ във Варна и София. Проведено бе обучение от италианската организация Rifugio Re Carlo Alberto във Варна през май 2019 г. за персонала на домове за дементно болни, местни власти, домове за хора с увреждания и различни професионалисти за услугата Дневен център. Проеведена е информационна кампания. Проектът е подкрепен от Otto per mille, Waldensian church of Italy.