2019-2020

“Центрове за информация, консултации и подкрепа на живеещите с болестта на Алцхаймер/деменция в гр. Варна и гр. София”. Проектът е изпълнен от ФСАБ от януари 2019 – до юни 2020 г. Дейностите са предоставяне на психологически и юридически консултации, Алцхаймер кафе и групи за взаимопомощ във Варна и София. Проведено бе обучение от италианската организация Rifugio Re Carlo Alberto във Варна през май 2019 г. за персонала на домове за дементно болни, местни власти, домове за хора с увреждания и различни професионалисти за услугата Дневен център. Проеведена е информационна кампания. Проектът е подкрепен от Otto per mille, Waldensian church of Italy.

Проект „Да раздвижим ръце в плоза на хората с деменция“ (MYH4D – Move your Hands for Dementia)

В края на декември 2022 г. завършва изпълнението на европейския двугодишен проект
MYH4D – Move your Hands for Dementia – „Да раздвижим ръце в полза на хората с
деменция“ (октомври 2020 – 31 декември 2022 г.). Финансиран е по програма Еразъм +,
„Стратегически партньорства“, сектор „Образование за възрастни“. Целта на проекта е
да подкрепи обучители на възрастни в помощта им към здравните работници, които
работят с роднините на хора с деменция и техните семейства. В проекта участват
организации и институции от седем държави: от Италия: Azienda Sanitaria Locale TO3,
Collegno (координатор) и организацията Пиксел; от Белгия – OCMW Kortrijk; Emphasys
Centre от Кипър, University of Peloponnese от Гърция, Zveza Drustev Upokojencev
Slovenije от Словения, Instituto Etica Clinica Francisco Valles от Испания и ФСАБ от
България.

Проектът има три основни резултата:

 • Онлайн обучителен курс – Масов отворен онлайн курс – M.O.O.К. „Бъдете
  свързани”,
  насочен към предоставяне на инструменти за възрастни и старши
  обучители за подобряване на техните компетенции по темата за деменцията в рамките
  на неформалното обучение за възрастни за повишаване на здравната грамотност по
  отношение на деменцията.
 • В него могат да се включат безплатно желаещи и да получат сертификат.
  За записване в обучението:

  https://www.myh4d.eu/mooc/
  https://myh4d.eu/mooc/main/auth/inscription.php
  https://myh4d.eu/mooc/course/14/about

 • Общност на практикуващи за обучители за възрастни има за цел да сподели
  текущо обучение и полезна информация за хора с деменция и болногледачите в
  семейна среда.
 • Изготвени са препоръки и насоки за вземащите решения с цел подобряване на
  устойчиви образователни стратегии и политики в областта на деменцията.

Проект 2020-1-IT02-KA204-079434