2021

Проект „Застъпническа кампания за предлагане, приемане и популяризиране на концепция за специализиран дневен център и други свързани услуги в общността за лица с Алцхаймер и други форми на деменция”

През 2021 г. Фондация „Състрадание Алцхаймер България“ и Гражданско сдружение „Алцхаймер – България“ изпълниха проект : „Застъпническа кампания за предлагане, приемане и популяризиране на концепция за специализиран дневен център и други свързани услуги в общността за лица с Алцхаймер и други форми на деменция” (с подкрепата на „Фонд Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на Европейското Икономическо Пространство 2014-2021).  Основен резултат е провеждането на застъпническа кампания и създаването на стандарти в рамките на Концепция за Дневен център за лица с Алцхаймер и други форми на деменция  (услуга за дневна грижа). Бяха изготвени проучване и доклад с добри европейски практики за грижа за лица с деменция и брошура на темата модели на политики, методи за грижа и общности, осигуряващи добър живот на хората с деменция. Бяха осъществени три информационно-консултативни срещи в София (с широк кръг държавни институции и експерти и две срещи с народни представители от 46-тото Народно събрание), на които бе представена идята и съдържанието на Концепцията за дневен център като услуга за дневна грижа. Бяха информирани и консултирани и представители на местната власт от два областни града, като през юли 2021 г. се проведе семинар под домакинството на община Димитровград и прес-конференция, а през август се проведе семинар в сътрудничество с община Свиленград. Заключителна конференция се състоя в София на 23 септември 2021 г. На нея бяха обсъдени и теми, свързани с необходимостта от по-скорошно приемане на ефективни политики и мерки за подкрепа на семействата с болен от деменция. Всички участници бяха единодушни, че това изисква обединени усилия от всички сектори – държавни инститции и граждански организации в дух на солидарност и сътрудничество.

 

Проект: „Центрове за информация, консултации, подкрепа и мобилни услуги за хората, живеещи с деменция и техните семейства” с финансовата подкрепа на фонд Otto per Mille (Италия). Бяха предоставени психологически и юридически консултации на лица с деменция и техните семейства в гр. София и гр. Варна и онлайн за цялата страна. Ежемесечните срещи на групите за взаимопомощ и Алцхаймер кафе бяха проведени и по време на пандемията чрез електронни платформи/ZOOM и средства за комуникация. Бяха проведени и беседи и тестове с цел ранно диагностициране и насочване към специалисти. Други дейности бяха провеждането на пилотни мобилни услуги: театрална рехабилитация, като бяха проведени 5 театрални постановки в три дома – Разград, Казанлък и София, като възрастните хора, бяха активно включвани в заниманията; онлайн обучение от италианските колеги от Рифуджо ре Карло Алберто, на персонала на домовете, което бе от особена важност за подобряване на техния професионализъм и справяне с проблемни ситуации при обгрижването.

 

Проект: „Хората, живеещи с деменция, като част от включваща общност”  от инициативата „За нашите родители” с подкрепата на #BCause 

По проекта за период от 6 месеца (5 май – 5 ноември 2021 г.) се проведоха  арт-терапевтични сесии и музикотерапия за хората от домовете за пълнолетни лица с деменция в Разград и Казанлък дори в условията на пандемия и социална изолация. Благодарение на професионализма и ангажираността на музикотерапевта Лидия Станкулова и арт-терапевта Мариана Петрова потапянето  в света на изкуството бе от полза за всички.

Към арт-терапията  – виртуални посещения на музеи и галерии в дома в Разград се провеждаха придружаващи арт дейности, докато в Казанлък на хората с деменция бяха представяни съпътстващи музикални акомпанименти, докато съзерцават картините. Представени бяха както чужди, така и български творци. Потребителите постепенно бяха въведени в света на рисуването и шедьоврите на изобразителното изкуство. В резултат на тези срещи се забелязва повишаване на когнитивния  капацитет, както и желанието на хората от домовете да участват в заниманията на групите по изобразително изкуство, които се провеждат там.

  Музикотерапията също се превръща в една наистина необходима част от живота на резидентите на двата дома, като ползите от нея са повече от позитивни. Създава желание и енергия за живот, отключва настроение за танци, изобразително изкуство и комуникация. Всяка сесия е тематична и посветена на определена държава. Лидия изпълнява на арфа традиционни песни от различни страни. Изпълненията са придружени с много и разнообразни картини за фолклора, храната, музиката и природата на съответното място. Резидентите от домовете в Разград и Казанлък се включват активно с потропване с чинели, ръкопляскания и танцуване. Подготвят флаговете на различни държави и често и типични ястия. Музикотерапията се осъществи и благодарение на европейската награда „Разпространяване на наследство за бъдещето“ от едноименния конкурс за 2020 г. на Инициативата на европейските фондации в областта на деменцията (EFID).