Домове и хосписиСъгласно Правилника към Закона за социално подпомагане.

“Дом за пълнолетни лица с деменция” е специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица с деменция или болест на Алцхаймер, установена с медицински протокол от ЛКК и/или с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. “

 

Информация за необходимите документи за настаняване в тези домове са описани на страницата на АСП при МТСП и може да ги намерите на следния линк.

 

https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialni-uslugi/sotsialni-uslugi-za-palnoletni-litsa/sotsialni-uslugi-finansirani-ot-darzhavniya-byudzhet

 

Забележка: Информацията е съгласно сега действащата нормативна база

 

Контакти на „ДОМОВЕ ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА  С ДЕМЕНЦИЯ

Област

Местонахождение

Капацитет

Телефон

1

Благоевград

с. Падеш,
общ. Благоевград

50

073/86 03 80

2

Бургас

с. Огнен,
общ. Карнобат

45

 055/78 23 76

3

Бургас

с. Славянци,
общ. Сунгурларе

40

055/71 42 75

4

Велико Търново

с. Горско Косово,
общ. Сухиндол
ул. “Първа” №25

60

061/39 32 64

5

Видин

с. Салаш,
общ. Белоградчик
ул. “Първа” №4 

30

093/65 44 62

6

Габрово

гр. Дряново,
ул. “Димитър Крусев” №26

52

0897 52 33 31

7

Добрич

с. Опанец,
общ. Добричка

50

057/19 25 17
057/19 22 72

8

Монтана

с. Бистрилица,
общ. Берковица
ул. “Живовска” №7

55

095/28 22 14
095/28 24 11

9

Монтана

с. Добри дол,
общ. Лом
ул. “Първа” №45

50

097/28 23 31

10

Пловдив

с. Горна махала,
общ. Калояново
ул. “3-та” №13

60

031/70 52 80
0886 83 78 74

11

Разград

гр. Разград,
ул. “Х. Димитър” №17

60

084/66 08 38

12

Русе

гр. Русе,
ул. “Трети март” №55

120

082/82 55 83

13

София

гр. София,
р-н “Витоша”,
ул. “Цар Борис ІІІ” №200-202

90

02/857 47 38

14

Стара Загора

гр. Казанлък,
ул. “М. Стайнов” №11

70

043/16 24 47