ГРУПИ ЗА ВЗАИМОПОМОЩ 

 

Група за самопомощ  / група за подкрепа, се състои от хора,  които се грижат за членове на семейството или приятели с деменция. Ролята й е взаимна подкрепа, а целта  е да се осигури възможност на членовете:

  • Да се справят по-добре със споделянето на чувствата и преживяванията, които изпитват при обгрижването
  • Да разговарят за  проблемите,  пред които са изправени или изборите, които трябва да направят
  • Да научат повече за болестта и за начините за ефективно обгрижване на близките им
  • Да научат как да се грижат и за себе си
  • Да споделят идеи и информация за търсене на помощ и подкрепа и за съвместни бъдещи действия

Групата се води от модератор, който е член на фондацията. На срещите се разглежда предварително определена тема. В зависимост от темата,  се канят  специалисти – психолог или юрист и се предоставя възможност  за консултация с тях.

Разговорите са конфиденциални и информацията не излиза от групата. Има етичен кодекс и правилата се спазват от всички членове на групата.

Групата се събира един път в месеца(например всеки последен петък от месеца), на определено място.