Move for Dementia

 

От 2016 година ФСАБ отбелязва в България европейската кампания Move for Dementia с различни прояви и включване на млади хора и доброволци. Кампанията се провежда ежегодно през месец септември в над 10 европейски държави и е инициирана от немската организация Enger. Общо 136 инициативи от девет европейски държави участваха в кампанията през 2018 г. Всички инициативи са не само превърнаха кампанията в едно ценно, съвместно и реалистично действие, но и в послание, силен сигнал за обществото. Гъвкавост, креативност, широко тълкуване на термина движение и приспособяване към местните обстоятелства, изисквания и възможни ефекти на взаимодействие със съществуващи или нови партньорски инициативи за сътрудничество са възможни и необходими.

Повече информация на немски език е налична на уеб сайта на организацията – инициатор: www.engermenschenfreundliche-kommune.de