Приятелско общество за деменцията

 

Когато хората се сблъскат с болестта на Алцхаймер и сродните заболявания, спонтанната реакция е страх и дори отхвърляне. Работещите в тази област наблягат на необходимостта от промяна на съществуващите възгледи за деменцията и уважението към личността на пациента. Инициативи на местно равнище и повече прояви на състрадание и грижи могат да подобрят значително качеството на живот на болните и техните семейства. Гражданското общество на местно равнище (в сътрудничество с местни власти, полиция, квартални събрания, асоциации на доброволци и други) могат да допринесат за тази цел чрез образование, информация за отразяване на проблемите, свързани с деменцията по различен, по-балансиран начин и оказване на обществена подкрепа за хората с деменция.