Проект „Застъпническа кампания за предлагане, приемане и популяризиране на концепция за специализиран дневен център и други свързани услуги в общността за лица с Алцхаймер и други форми на деменция”

 

През месец юли 2020 г. Фондация „Състрадание Алцхаймер България” и Гражданско сдружение „Алцхаймер – България” започват изпълнението на едногодишен съвместен проект „Застъпническа кампания за предлагане, приемане и популяризиране на концепция за специализирандневен център и други свързани услуги вобщността за лица с Алцхаймер и други форми на деменция”. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското Икономическо Пространство 2014-2021. Одобреното финансиране е в размер на 8360.00 евро. Основната цел на проекта е изработване на концепция за специализиран дневен център за лица с Алцхаймер и други форми на деменция, заедно със свързани съпътстващи услуги в общността, като принос за изпълнението на Националната стратегия за дългосрочна грижа и съответния План за действие за периода 2018-2021 година. Проектът е насочен към институциите, а ползватели ще бъдат живеещите с болестта на алцхаймер, деменция исродни заболявания и техните семейства. Ще бъде осъществено проучване на съществуващи подобни услуги в Европа и тяхната ефективност за обществото. Предвижда се провеждането на застъпническа кампания за популяризиране, предлагане и приемане наконцепциятаза специализиран дневен център и съпътстващи услуги за лица с Алцхаймер и други форми на деменция. Ще бъдат проведени семинари в страната и заключителна кръгла маса в София, както и информационна кампания и дейности поосигуряване на публичност на проекта.