Европейска награда „Разпространяване на постиженията за бъдещето“

Фондация „Състрадание Алцхаймер България“ е отличена с европейска награда „Разпространяване на постиженията за бъдещето“ от едноименния конкурс за 2020 г. на Инициативата на европейските фондации в областта на деменцията (EFID).

Хората, живеещи с деменция, са сред най-засегнатите от пандемията от Covid-19.  Основните проблеми са изолацията, липсата на социални контакти, познаването и достъпа до технологиите. Всичко  това може да доведе до влошаване на тяхното здраве. В този контекст Инициативата на европейските фондации в областта на деменцията подкрепи 9 инициативи на организации от Европа, които са намерили решения на предизвикателствата, предизвикани от пандемията. Наградата е за подкрепа на техните усилия да помогнат на хората, живеещи с деменция, които са били в уязвима ситуация заради пандемията. Специално значение при подбора е отдадено на тези проекти, които предлагат начин за разпространение на опита и постиженията на ЕФИД през  следващите  години  (2020 г. е последна за Фонда).

Постиженията на EFID се състоят в ключовите знания за деменцията, придобити чрез предходните издания на награди, проведените проучвания и семинарите за развитие на капацитет, осъществени през последните години. Нещо повече, част от опита е подходът на EFID за приобщаваща общност, в която се ценят всички хора и където те са подпомагани да посрещнат основните си нужди, така че да могат да живеят с достойнство, да се ангажират активно и да допринасят за общността.

През 2021 г. ФСАБ ще продължи дейностите си, започнати в отговор на пандемията. Включително информационната кампания и чрез подкаст изданието и информирането на уязвими групи, концертите с терапевтична цел в домовете за пълнолетни лица с деменция и ще се ангажира в предлагане на политики за подобряване на качеството на живот на лицата с деменция и техните близки.