Проект „Центрове за информиране, консултиране и подкрепа на хората, живеещи с деменция в София и Варна” 

Фондация „Състрадание Алцхаймер България” изпълнява проект
„Центрове за информиране, консултиране и подкрепа на хората,
живеещи с деменция в София и Варна” от януари 2019 г. до 31 юли
2020 г.  с финансовата подкрепа на италианската организация Otto per
Millе, Waldensian church of Italy. В двата града по проекта
организацията предоставя подкрепа, информиране и консултиране за
целевата група и техните близки. Предоставят се психологически и
юридически консултации, Алцхаймер кафе и групи за взаимопомощ.
В своята интернет платформа организацията създаде подкаст „Радио
час от нас за вас“, възможности за онлайн заявки за консултации и
възможности за обучения в бъдеще време. С всичко това желаем да
сме полезни. Изготвени бяха брошура, флаер и публикация с добри
практики за общности, приятелски настроени спрямо живеещите с
деменция.