Специализиран семинар за услуги за лица с болестта на Алцхаймер бе проведен в Димитровград

На 20.07.2021г. в община Димитровград се проведоха информацонни събития – пресконференция и семинар, посветени на  темата за подобряване услугите за лицата с деменция. Фондация „Състрадание Алцхаймер България” съвместно с Гражданско сдружение „Алцхаймер-България” и Община Димитровград като домакин, проведоха двете мероприятия по проект “Застъпническа кампания за предлагане, приемане и популяризиране на Концепция за специализиран дневен център и други свързани услуги в общността за лица с Алцхаймер и други форми на деменция” (с подкрепата на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското Икономическо пространство 2014 – 2021). Участници бяха представители на местната власт и организации, работещи в социалната и здравната сфера, както и близки на хора с деменция.

Бе представен доклад с добри практики от Европа и Концепция за специализиран Дневен център и други свързани услуги в общността за лица с Алцхаймер и други форми на деменция.

В концепцията, която се предлага, са залегнали редица елементи, свързани с достъпната архитектурна среда, дизайн на пространството на дневния център и други необходими реквизити за ефективното му функциониране. Методологията и дейностите за подкрепа на лицата с деменция и техните семейства са неотменна  част от  качествената грижа, която ще се предлага. Направени са  и предложения за съпътстващи услуги в общността. За разработване на концепцията е  използван и опитът на други водещи държави по темата. Целта на  проекта и информационните събития  е свързана с належащата нужда от приемането на ефективни социални политики за подкрепа на семействата на лица с деменция в страната.