Състоя се заключителна конференция по проект „Застъпническа кампания за предлагане, приемане и популяризиране на концепция за специализиран дневен център и други свързани услуги в общността за лица с Алцхаймер и други форми на деменция”

На 23 септември 2021 г. в София се проведе заключителна конференция по проект „Застъпническа кампания за предлагане, приемане и популяризиране на концепция за специализиран дневен център и други свързани услуги в общността за лица с Алцхаймер и други форми на деменция” (с подкрепата на „Фонд Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на Европейското Икономическо Пространство 2014-2021). Фондация „Състрадание Алцхаймер България“ и Гражданско сдружение „Алцхаймер – България“ представиха резултатите от съвместния проект пред държавни институции и близки на лица с деменция. В конференцията взеха участие представители на МТСП, АСП, БАН, представителството на Световната здравна организация за България, дом за стари хора „Дълголетие“. Присъстващите бяха запознати с осъществените дейности по проекта: проучване и доклад с добри европейски практики за грижа за лица с деменция и Концепция за Дневен център за лица с Алцхаймер и други форми на деменция (услуга за дневна грижа). Бяха обсъдени и резултатите от застъпническата кампания по проекта и други теми, свързани с необходимостта от по-скорошно приемане на ефективни политики и мерки за подкрепа на семействата с болен от деменция. Всички участници бяха единодушни, че това изисква обединени усилия от всички сектори – държавни институции и граждански организации в дух на солидарност и сътрудничество.