Фондация „Състрадание Алцхаймер България“ спечели един от петте одобрени проекта на Фонда за реализиране на мечти на Фондацията на Международната федерация по тенис на маса за 2023 година.

След интензивен и състезателен процес на подбор Фондацията обяви петте одобрени проекта на Dream Building Fund 2023. Сред тях е и проектът на Фондация „Състрадание Алцхаймер България“.
В конкурса участваха 177 проектни предложения от 64 държави и региони.
На големия финал на подбора бяха презентирани 18 кандити. След онлайн сесиите с многоуважаваното жури бяха излъчени петте проекта, считани за най-добри, високо квалифицирани по отношение на критериите за оценка в контекста на проекта, качество на дизайна на проекта, предложение за изпълнение, въздействие, разпространение и устойчивост на проекта.
Всеки от проектите се ангажира да използва тениса на маса като средство за постигане на Целите за устойчиво развитие на ООН (UN SDGs) и е в съответствие с темата на Международната федерация по тенис на маса „Разнообразие и приобщаване“ за 2024 и 2025 г.
Одобреният проект на Сдружение „Състрадание Алцхаймер България“ – „Тенис на маса срещу болестта на Алцхаймер – изкуството на приобщаването“ има за цел да повиши осведомеността за ползите за здравето, които тенисът на маса може да донесе на хората, живеещи с деменция, сред болногледачите и обществеността. В продължение на 2 години проектът ще демонстрира овластяващи примери за участие на хора с болестта на Алцхаймер в дейности по тенис на маса чрез провеждане на обучения, семинари, конференции и турнири, специално пригодени за хора с деменция в България.
5-те нови проекта на Dream Building Fund ще отбележат Световния ден на тениса на маса на 23 април 2024 г., а официалното им стартиране ще се състои през май 2024 г.

Foundation Compassion Alzheimer Bulgaria won one of the five approved projects of the International Table Tennis Federation Foundation
After an intensive and competitive selection process, the ITTF Foundation announced the five approved projects of the Dream Building Fund 2023. Among them is the project of Foundation Compassion Alzheimer Bulgaria.
177 project proposals from 64 countries and regions participated in the competition.
At the grand finale of the selection, 18 exceptional candidates were presented. After the online sessions with the highly respected jury, five projects were considered for approval, highly qualified in terms of evaluation criteria in the context of the project, quality of project design, implementation proposal, impact, dissemination and sustainability of the project and they were broadcasted.
Each of the projects is committed to using table tennis as a means to achieve the UN Sustainable Development Goals (UN SDGs) and aligns with the ITTF’s theme of ‘Diversity and Inclusion’ for 2024 and 2025.
The approved project of Foundation “Compassion Alzheimer Bulgaria” – “Table tennis against Alzheimer’s – the art of inclusion” aims to raise awareness of the health benefits that table tennis can bring to people living with dementia, among caregivers and the public. For 2 years, the project will demonstrate empowering examples of the participation of people with Alzheimer’s in table tennis activities by conducting trainings, seminars, conferences and tournaments specially tailored for people with dementia in Bulgaria.
The 5 new Dream Building Fund projects will be celebrating World Table Tennis Day on 23rd April 2024 with the official kickstart taking place in May 2024.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *