ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Гр. Варна, 30 май  2019 г.

Съобщение до медиите

Представяне на италианския опит за предоставяне на услугата дневен център за лица с различни форми на деменция

Фондация „Състрадание Алцхаймер България” и италианската организация Rifugio Re Carlo Alberto организират на 31 май 2019 г. в град Варна (в хотел „Одесос“) обучителна среща за обмен на опит с италианската организация Rifugio Re Carlo Alberto за предоставянето на услугата “Дневен център” за лица с различни форми на деменция. Мероприятието е част от проект „Центрове за информация, консултации и подкрепа на живеещите с болестта на Алцхаймер/деменция в гр. Варна и гр. София” (осъществяван с подкерпата на Otto per mille, Waldensian church of Italy).

Италианската организация предоставя комплексни социални услуги за хората, живеещи с деменция, услуга от резидентен тип и дневен център в Luserna San Giovanni, Италия. Участници в обучителната среща ще бъдат представители на местните власти, представители на институции и домове от резидентен тип за грижа за страдащите от деменция от няколко български града, специалисти от сферата на здравеопазването и социалните услуги.

            Италианската организация ще представи своя опит и за създаването на местни мрежи за подкрепа, работата на полицията, услуги за ранна диагностика и работата със семействата на близките на живеещите с деменция.

            В рамките на проекта „Центрове за информация, консултации и подкрепа на живеещите с болестта на Алцхаймер/деменция в гр. Варна и гр. София” Фондация „Състрадание Алцхаймер България“ осъществява през 2019 г. психологически и юридически консултации, Алцхаймер кафе и групи за взаимопомощ в град Варна и град София.