Проект „Да раздвижим ръце в плоза на хората с деменция“
(MYH4D – Move your Hands for Dementia)

В края на декември 2022 г. завършва изпълнението на европейския двугодишен проект
MYH4D – Move your Hands for Dementia – „Да раздвижим ръце в полза на хората с
деменция“ (октомври 2020 – 31 декември 2022 г.). Финансиран е по програма Еразъм +,
„Стратегически партньорства“, сектор „Образование за възрастни“. Целта на проекта е
да подкрепи обучители на възрастни в помощта им към здравните работници, които
работят с роднините на хора с деменция и техните семейства. В проекта участват
организации и институции от седем държави: от Италия: Azienda Sanitaria Locale TO3,
Collegno (координатор) и организацията Пиксел; от Белгия – OCMW Kortrijk; Emphasys
Centre от Кипър, University of Peloponnese от Гърция, Zveza Drustev Upokojencev
Slovenije от Словения, Instituto Etica Clinica Francisco Valles от Испания и ФСАБ от
България.
Проектът има три основни резултата:
Онлайн обучителен курс – Масов отворен онлайн курс – M.O.O.К. „Бъдете
свързани”
, насочен към предоставяне на инструменти за възрастни и старши
обучители за подобряване на техните компетенции по темата за деменцията в рамките
на неформалното обучение за възрастни за повишаване на здравната грамотност по
отношение на деменцията.
В него могат да се включат безплатно желаещи и да получат сертификат.
За записване в обучението:
https://www.myh4d.eu/mooc/
https://myh4d.eu/mooc/main/auth/inscription.php
https://myh4d.eu/mooc/course/14/about

Общност на практикуващи за обучители за възрастни има за цел да сподели
текущо обучение и полезна информация за хора с деменция и болногледачите в
семейна среда.

Изготвени са препоръки и насоки за вземащите решения с цел подобряване на
устойчиви образователни стратегии и политики в областта на деменцията.

Проект 2020-1-IT02-KA204-079434